Avís Legal

Publicat per
FlixMobility GmbH

Contacte:
Adreça: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Munic (Alemanya)
Telèfon: +49 (0)30 300 137 300
Adreça electrònica: info@flixbus.es

*  (Nota: el preu d'una trucada des d'una línia fixa o mòbil depèn de les tarifes de cada operador).

Director General
André Schwämmlein
Arnd  Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert

Registre mercantil:
Tribunal del districte de Munic, HRB 197620

NIF:
DE 283764680

Responsable del contingut d'acord amb l'apartat 55 II RStV
Daniel Krauss
Birketweg 33
80639 Munic (Alemanya)
Adreça electrònica: info@flixbus.es


Responsabilitat dels continguts
Els continguts del nostre lloc web s'han creat amb molta cura. No obstant això, no ens fem responsables de l'exactitud, integritat o actualitat dels continguts.  En qualitat de proveïdor de serveis, i de conformitat amb l'apartat 7 paràgraf 1 de la Llei alemanya de serveis de telecomunicacions (TMG), som responsables dels continguts propis que apareixen en aquestes pàgines segons la legislació general.  De conformitat amb els apartats 8-10 de la TMG, no estem obligats com a proveïdor de serveis a supervisar la informació de tercers transmesa o emmagatzemada ni a investigar indicis d'activitats il·legals. Això no afecta les obligacions d'eliminar o bloquejar l'ús d'informació de conformitat amb la legislació general. Malgrat tot, la responsabilitat a aquest respecte només serà possible des del moment en què tinguem coneixement d'una infracció determinada.  Tan bon punt tinguem coneixement d'aquestes infraccions, eliminarem els continguts afectats de forma immediata.

El 09/01/2016 va entrar en vigor el nou Reglament UE (524/2013), que obliga els venedors online a disposar d'un enllaç al seu lloc web a la plataforma de resolució de litigis de la Comissió Europea. Aquest lloc web de la Comissió Europea hauria d'estar llest a partir del 15/02/2016, per tal de permetre tant a empreses com a consumidors la resolució de litigis relacionats amb un contracte de compra online o un contracte de prestació de serveis online. Es preveu que les reclamacions rebudes a través de la plataforma de resolució de litigis s'enviïn als tribunals d'arbitratge dels països respectius en què operen els venedors online.