Avís Legal

Publicat per
Flix SE

Contacte:
Adreça: Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munic (Alemanya)
Telèfon: +49 (0)30 300 137 300
Adreça electrònica: servicio@flixbus.es

*  (Nota: el preu d'una trucada des d'una línia fixa o mòbil depèn de les tarifes de cada operador).

President del consell de supervisió
Achim Berg

Membres del consell
André Schwämmlein (president), Daniel Krauss, Jean Christoph Debus

Registre mercantil:
Tribunal del districte de Munic, HRB 274912

NIF:
DE 283764680


Responsable del contingut d'acord amb l'apartat 18 par. 2 MStV
Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munic (Alemanya)
Adreça electrònica: servicio@flixbus.es


Responsabilitat dels continguts
Els continguts del nostre lloc web s'han creat amb molta cura. No obstant això, no ens fem responsables de l'exactitud, integritat o actualitat dels continguts.  En qualitat de proveïdor de serveis, i de conformitat amb l'apartat 7 paràgraf 1 de la Llei alemanya de serveis de telecomunicacions (TMG), som responsables dels continguts propis que apareixen en aquestes pàgines segons la legislació general.  De conformitat amb els apartats 8-10 de la TMG, no estem obligats com a proveïdor de serveis a supervisar la informació de tercers transmesa o emmagatzemada ni a investigar indicis d'activitats il·legals. Això no afecta les obligacions d'eliminar o bloquejar l'ús d'informació de conformitat amb la legislació general. Malgrat tot, la responsabilitat a aquest respecte només serà possible des del moment en què tinguem coneixement d'una infracció determinada.  Tan bon punt tinguem coneixement d'aquestes infraccions, eliminarem els continguts afectats de forma immediata.

La Comissió Europea posa a disposició una plataforma per a la resolució de conflictes extrajudicials en línia, accessible a www.ec.europa.eu/consumers/odr. Nosaltres participem en un procediment de resolució de conflictes davant d’un organisme de conciliació per als consumidors. Podeu consultar una llista amb les dades de contacte dels organismes de conciliació reconeguts a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. En aquest cas ens remetem al Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.V. (Organisme de Conciliació del Transport Públic de Passatgers alemany) (www.soep-online.de).


Aquest avís legal s'aplica també als nostres perfils de les xarxes socials següents: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor, Twitter, Xing, Pinterest, Kununu. Aquí trobaràs una llista amb tots els perfils.