I. Condicions generals de venda i de reserva

Estat: 07/03/2024

1 Àmbit d’aplicació

1.1 Les «Condicions generals de negoci i condicions particulars de la reserva» són aplicables a l’ús dels portals web de FlixBus (inclosa l’aplicació mòbil, creada per facilitar als clients la visita d’aquests portals web) i a la reserva dels viatges a FlixBus.

1.2 Tingueu en compte que aquestes Condicions generals de negoci i condicions particulars de la reserva no són aplicables a les qüestions següents, que es regeixen per unes altres condicions:

a) FlixBus també permet que en els seus portals web s’ofereixin i es reservin serveis de transport terrestre de tercers, operats per transportistes tercers que tenen l’autorització de FlixBus per publicar i mostrar determinats viatges en els seus portals, però en què FlixBus no és el soci contractual pel que fa a la reserva dels bitllets («Ofertes de transportistes de marca blanca»). Aquestes ofertes no es consideren reserves de viatges a FlixBus, ja que FlixBus es limita en aquests casos a permetre que es reservin Ofertes de transportistes de marca blanca a través d’un lloc web que es troba a booking.flixbus.com o a l’aplicació mòbil, creada per facilitar als clients la visita del lloc web (conjuntament, la «Plataforma de marca blanca»). L’aplicabilitat de l’Oferta del transportista de marca blanca s’indicarà durant el procés de reserva mitjançant la redirecció dels portals web de FlixBus als portals web de la Plataforma de marca blanca. L’accés dels clients a la Plataforma de marca blanca i les condicions generals dels serveis proporcionats per FlixBus i els seus socis en relació amb la reserva d’Ofertes de transportistes de marca blanca fetes a la Plataforma de marca blanca es regeixen per unes Condicions generals de la Plataforma de marca blanca específiques.

b) Les condicions generals en relació amb el transport de passatgers es regiran per unes disposicions específiques que depenen del transportista contractual pertinent. El transportista contractual pertinent (el «Transportista») i les respectives condicions generals de transport (les «Condicions generals del transportista») es comunicaran durant el procés de cerca i reserva.

2 Part contractant

La part contractant per a la reserva de viatges (venedor de bitllets) i per a l’ús dels portals web és Flix SE, amb seu a Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munic (d’ara endavant anomenada Flix).

3 Ús comercial del portal web

3.1 Les pàgines de comparació de preus poden formalitzar acords escrits amb Flix en virtut dels quals Flix autoritza la recepció, tramitació i publicació tant dels preus com dels calendaris de Flix.

3.2 Es prohibeix l’ús dels portals web de Flix a efectes comercials o no personals. Es prohibeix també l’ús de sistemes automatitzats per extreure dades d’aquest lloc web amb finalitat comercial (“captura de dades”). Flix es reserva el dret d’emprendre accions en cas d’incompliment d’aquest apartat.

4 Pagament i cupons

4.1 Per adquirir els bitllets es poden fer servir diferents mètodes de pagament, en funció del tipus de reserva:

 • Per Internet: PayPal, domiciliació bancària, targeta de crèdit (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung (transferència instantània), iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Durant el procés de reserva, Flix es reserva el dret a excloure certes formes de pagament i oferir-ne d’altres.
 • A bord del vehicle: efectiu.
 • Punts de venda/agències de viatges: totes les formes de pagament que ofereixen les agències, però també sempre en efectiu. Si el punt de venda és en el mateix vehicle de transport, els mètodes de pagament seran exclusivament l’efectiu i la targeta de crèdit o dèbit.

4.2 Condicions especials per al pagament amb targeta de crèdit:

4.2.1 En cas de pagar amb targeta de crèdit, l’import es carregarà al compte del client un cop completada la reserva. Quan es faci un pagament amb targeta de crèdit, el client donarà instruccions a la seva entitat de crèdit d’ençà de la reserva perquè informi Flix o qualsevol dels seus tercers autoritzats, del nom i l’adreça del client, en cas de devolució del pagament per tal que Flix pugui exercir els seus drets davant del client.

4.2.2 El client està obligat a pagar les despeses bancàries derivades d’una devolució associada a un pagament amb targeta de crèdit. En certs casos també es generaran despeses de cancel·lació. El client té l’opció de demostrar que la devolució no ha generat aquestes despeses o que són inferiors al valor aplicat. En cas de devolució, és possible que al client se li prohibeixi, de forma temporal o permanent, el pagament mitjançant targeta de crèdit.

4.3 En cas que les reclamacions amb Flix resultin infructuoses, la demanda de tramitació addicional es traslladarà a un proveïdor de serveis extern. A aquest efecte, Flix pot facilitar al proveïdor en qüestió totes les dades personals del deutor que resultin necessàries.

4.4 Compensació i dret de retenció

4.4.1 El client només té dret a compensar un deute en cas que la seva demanda reconvencional s’hagi formalitzat legalment, o si nosaltres l’acceptem o decidim no impugnar-la. D’altra banda, només tindrà dret de retenció en cas que la demanda reconvencional es fonamenti en la mateixa relació contractual.

4.4.2 En cas que el client no compleixi alguna de les seves obligacions de pagament, totes les reclamacions derivades de la mateixa relació contractual esdevindran pagables immediatament.

4.5 Despeses de gestió del pagament

4.5.1 El preu total del bitllet que s’indica a la botiga en línia inclou totes les despeses de gestió aplicades per proveïdors tercers en funció del mètode de pagament triat, com també l’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

4.5.2 Als clients que triïn un mètode de pagament subjecte a despeses, se’ls aplicarà una taxa, més IVA, corresponent a un percentatge del valor total del cistell. S’ofereix com a mínim un mètode de pagament gratuït i d’ús freqüent a cada país.

4.6 Bescanvi de cupons:

4.6.1 Només es podrà fer servir un cupó per reserva. Els cupons només es poden fer servir en línia o a les nostres agències col·laboradores. 

Els cupons amb valor monetari, anomenats cupons bescanviables, s’apliquen al valor total del cistell.

Els cupons de descompte amb valor percentual o equivalents a un trajecte gratuït s’apliquen únicament al preu del bitllet. Aquest tipus de cupons no es poden fer servir per pagar altres serveis auxiliars (com ara les taxes de servei o els càrrecs extra per bicicletes o equipatges).

4.6.2 En les campanyes de cupons efectuades per Flix en l’àmbit de les seves activitats de màrqueting, la compra i l’ús d’aquests cupons es limiten a tres per persona. Si una persona fa servir més de tres cupons d’una mateixa campanya, Flix pot cancel·lar totes les reserves a partir dels tres primers bitllets. Pot haver-hi excepcions a aquesta norma en cas que es tracti d’una promoció especial.

4.6.3 Els cupons gratuïts emesos en l’àmbit d’activitats de màrqueting o com a gest de bona voluntat vencen un cop completat el primer procés de reserva.

4.6.4 Es prohibeix l’ús comercial i, en particular, la revenda de cupons; Flix sancionarà aquest fet cancel·lant els bitllets en qüestió o reclamant els danys i perjudicis soferts.

4.6.5 S'exclou el pagament del saldo romanent en un cupó.

4.6.6 En cas de frau, intent d’estafa o qualsevol altra activitat il·legal relacionada amb la compra, bescanvi o transferència d’un cupó de regal, Flix es reserva el dret de cancel·lar el compte del client en qüestió, exigir-li l’ús d’un mètode de pagament alternatiu o a anul·lar el cupó. No s’admetrà cap reclamació per aprovar o bescanviar el cupó afectat.

4.6.7 En cas de frau, intent d’estafa o qualsevol altra activitat il·legal relacionada amb la compra, bescanvi o transferència d’un cupó de regal, Flix es reserva el dret de cancel·lar qualsevol bitllet que s’hagi adquirit de forma total o parcial mitjançant el bescanvi del cupó en qüestió.

4.7 Bescanvi de codis promocionals d’Interflix:

4.7.1 Només es podrà fer servir un codi promocional per reserva. Els codis promocionals s’activen automàticament en un termini de 48 h i només es poden bescanviar en línia o a les nostres agències col·laboradores.

4.7.2 Els codis promocionals es poden bescanviar en un termini de 3 mesos.

4.7.3 Només són vàlids per a connexions directes, tret que es tracti de viatges d’anada i de tornada. No cal que el punt de sortida coincideixi amb el punt d’arribada.

4.7.4 Els cupons són personals i intransferibles.

4.7.5 Les reserves només es poden modificar a través del servei d’atenció al client. No es permeten cancel·lacions.

4.7.6 Es prohibeix l’ús comercial i, en particular, la revenda de cupons; Flix sancionarà aquest fet cancel·lant els bitllets en qüestió o reclamant els danys i perjudicis soferts.

4.7.7 S'exclou el pagament del saldo romanent en un cupó.

4.7.8 Els trajectes de cada cupó són independents i estan desvinculats de la resta de trajectes.

4.7.9 El client té dret a rescindir el contracte de compra en un termini de 14 dies. L’avís de rescissió s’ha de facilitar per escrit.

4.8 Campanyes promocionals

4.8.1 Les campanyes promocionals que efectua Flix SE en l’àmbit d’activitats de màrqueting i la compra de tiquets rebaixats tenen un límit de tres bitllets per persona. Si una persona compra més de tres bitllets de la mateixa campanya promoció, Flix SE pot cancel·lar totes les reserves a partir dels tres primers bitllets. Pot haver-hi excepcions a aquesta norma en cas de promocions especials.

4.8.2 Es prohibeix l’ús comercial i, en particular, la revenda de bitllets; Flix SE sancionarà aquest fet cancel·lant els bitllets en qüestió o reclamant els danys i perjudicis soferts.

4.8.3 En cas de frau, intent d’estafa o qualsevol altra activitat il·legal relacionada amb la compra, bescanvi o transferència de bitllets, Flix SE es reserva el dret de cancel·lar el compte del client en qüestió, exigir-li l’ús d’un mètode de pagament alternatiu o anul·lar els bitllets. Flix SE no admetrà cap reclamació per aprovar o bescanviar el bitllet afectat.

4.8.4 En cas de frau, intent d’estafa o qualsevol altra activitat il·legal relacionada amb la compra, bescanvi o transferència de bitllets, Flix SE es reserva el dret de cancel·lar qualsevol bitllet que s’hagi adquirit de forma total o parcial mitjançant el bescanvi del bitllet en qüestió.

4.8.5 Els bitllets comprats d’oferta, el preu dels quals sigui susceptible de canvi al venciment de l’oferta, s’han de comprar al preu total aplicable el dia del trajecte/bitllet.

5 Cancel·lacions i canvis

5.1 Només es poden canviar reserves en cas que es cancel·li un trajecte. Es poden cancel·lar reserves abans del trajecte d’acord amb els apartats 5.2-5.5, o en cas que no s’utilitzi un bitllet d’acord amb l’apartat 5.6. Els conductors no poden modificar o cancel·lar reserves.

5.2 Les reserves es poden cancel·lar únicament al lloc web de FlixBus o mitjançant les agències col·laboradores o els punts de venda de bitllets de les empreses de Flix fins a 15 minuts abans de l’hora de sortida programada. Un viatge d’anada i tornada es considera una sola reserva.

5.3 En cas de cancel·lació, s’emet un cupó de cancel·lació. Aquest cupó de cancel·lació té una validesa de 12 mesos a partir de la data d'emissió i permet al passatger fer una nova reserva en aquest període pel valor del. Si el preu de la nova reserva és superior al valor del cupó, caldrà pagar la diferència. Si el preu és inferior, la diferència romandrà al cupó de cancel·lació i es podrà associar o fer servir en una nova reserva. Aquestes disposicions poden canviar en el cas d’ofertes promocionals vàlides únicament per un temps limitat. Trobareu més informació a les condicions generals de la promoció en qüestió al portal web.

5.4 Per cada cancel·lació, pot ser que es cobri una taxa de cancel·lació per cada passatger i viatge cancel·lats. El cupó emès tindrà el valor del bitllet cancel·lat menys els costos de cancel·lació. En el cas que es canviï el nom del passatger i el bitllet s’hagi encarit, s’haurà de pagar la diferència. Canviar el número de telèfon no comporta cap càrrec.

5.5 Si es fa servir un val de cancel·lació per a una reserva, les mateixes condicions generals de les cancel·lacions seran aplicables al nou viatge.

5.6  En cas que no es faci servir un bitllet i que el transportista sigui una de les empreses de Flix, es pot demanar la devolució del preu del trajecte presentant el bitllet, exceptuant les despeses de gestió per passatger i trajecte, tret que el passatger demostri que els danys i perjudicis són inferiors. L’obligació de demostrar que no es fa servir el bitllet recau sobre el passatger. Es generarà un bitllet per passatger i trajecte. La sol·licitud es pot realitzar per correu postal en un termini de 3 mesos. Els viatges amb transbord es consideraran com un sol trajecte. Caldrà fer-la arribar a Flix o FlixBus DACH, per correu postal a Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munic o FlixBus DACH GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlín. Les despeses de gestió es reduiran a un import de 2 € (o l’equivalent en la divisa corresponent) per passatger i trajecte, a més de les comissions bancàries, si el transportista és Flix SE o FlixBus DACH GmbH i la sol·licitud s’envia puntualment en el termini d’una setmana des que venci la vigència del bitllet. Per tant, les despeses de gestió depenen del període de temps que ha transcorregut des de la sortida en el moment en què es fa la sol·licitud de devolució. La clàusula 5.6 no és aplicable si els bitllets els ha emès FlixTrain GmbH. 

5.7 No s’aplicarà cap d’aquestes despeses de gestió o cancel·lació esmentades ni cap comissió bancària si el reemborsament es demana per motius atribuïbles a Flix SE o a les FlixCompanies. L’import de la tarifa de transport, menys les possibles despeses de gestió i comissions bancàries, s’abonarà únicament al compte corrent especificat pel client a l’hora de fer la reserva o, si s’ha pagat amb targeta de crèdit, a la targeta utilitzada.

5.8 No s’admeten desviacions de les polítiques de cancel·lació de qualssevol Condicions generals del transportista.

6 Comissió de servei

S'aplicarà una comissió de servei de 0,99 EUR (o l’equivalent en la divisa corresponent) a cada reserva. La comissió s'aplica a cada comanda i es cobra per l'ús del lloc web de reserves o l'app i també pel d'altres eines d'interfície amb el client com ara "Gestionar la reserva / eina d'autoservei per modificar els viatges, afegir equipatge".

En cas de cancel·lació per part del client, la comissió de servei no es reemborsarà. En el cas de les reserves per telèfon (Servei d'atenció al client) o en una de les nostres agències i venedors presencials es poden aplicar comissions addicionals.

7 Jurisdicció

La jurisdicció per a comerciants en general i per a persones jurídiques i físiques que no tinguin jurisdicció a Alemanya és Munic, així com també per a les persones físiques que hagin traslladat el seu lloc de residència o la seva residència habitual a l’estranger després de la formalització d’un contracte de transport, i per a les persones el domicili o residència habitual dels quals sigui desconegut en el moment en què s’iniciïn les actuacions jurídiques.

8 Disposicions no aplicables

En el supòsit que alguna disposició d’aquestes Condicions generals de negoci i condicions particulars de la reserva fos declarada no vàlida, de manera total o parcial, això no afectarà en principi la validesa general del contracte.
 

II Disposicions divergents segons el país

1.  Suècia

 • Al punt 4.1: A Suècia, a bord del vehicle només s’accepta el pagament amb targeta de crèdit (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). A més a més, a Suècia es pot comprar el bitllet al conductor amb sistemes de pagament mòbil per comunicació de camp proper (p. ex. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Polònia

 • Al punt 4.1: Per a connexions operades per FlixBus Polska sp. z o.o. només s’accepten pagaments amb targeta (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express) realitzats als vehicles i pagaments amb sistema BLIK.
 • Al punt 4.4.1, 4.4.2, 5.6: Aquestes disposicions no són d’aplicació per a les rutes operades per FlixBus Polska sp. z.o.o.
 • Al punt 5.1: Per a connexions operades per FlixBus Polska sp. z o.o. o qualsevol Transportista que tingui el domicili social a Polònia, no es poden fer cancel·lacions sol·licitant el reemborsament d’un bitllet no utilitzat.
 • Al punt 5.4: No s’apliquen comissions de cancel·lació a les connexions operades per FlixBus Polska sp. z o.o. o qualsevol altre Transportista que tingui el domicili social a Polònia.
 • Al punt 6: Per als pagaments en zloty polonesos, la comissió de servei és de 2,99 PLN.

3. República Txeca

 • Al punt 5.4: La tarifa de cancel·lació no s’aplicarà als bitllets pagats en corones txeques.
 • Al punt 7: Qualsevol possible litigi entre  FlixBus CZ s.r.o. i un passatger es decidirà en un jutjat de la  República Txeca.

4. Regne Unit

 • Al punt 5.6: La devolució del bitllet després que hagi caducat no és aplicable a les connexions operades per FlixBus UK Limited ni qualsevol altre Transportista que tingui el domicili social al Regne Unit.

5. França

 • Al punt 5.6: La devolució del bitllet després que hagi caducat no és aplicable a les connexions dins de França operades per FlixBus France SARL ni qualsevol altre Transportista que tingui el domicili social a França.

6. Portugal

 • Al punt 5.6: La devolució del bitllet després que hagi caducat no és aplicable a les connexions dins de Portugal operades per FlixBus Portugal Unipessoal LDA ni qualsevol altre Transportista que tinguin el domicili social a Portugal.

7. Ucraïna

 • Al punt 5.6: El preu total del bitllet que s’indica a la botiga en línia inclou les tarifes de pagament que cobrin els tercers proveïdors (per part de FlixBus) i que vostè ha de pagar mitjançant el mètode de pagament que hagi triat, així com l’impost sobre les vendes que estableixi la llei.
  No obstant això, el preu total que s’indica a la botiga en línia que ha de pagar el client no pot incloure cap taxa de l’entitat bancària o financera del client, que es pugui cobrar addicionalment en virtut de les polítiques o lleis pertinents relatives a aquesta entitat bancària o financera sense el coneixement i la implicació de FlixBus, i que pot estar causada, entre d’altres, per la doble conversió aplicada per la corresponent entitat bancària o financera del client. Així doncs, les parts acorden i confirmen que el preu total a pagar pel client pot ser amb un càrrec extra i que FlixBus no té cap relació ni serà responsable de cap d’aquests càrrecs addicionals.

8. Dinamarca

 • Al punt 4.1: Les vendes a bord no estan disponibles a Dinamarca.