Si tens problemes per accedir al lloc web, truca’ns al +49 (0)30 300 137 300 o consulta Assistent de Google de FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Per a les empreses de Flix: Condicions generals de transport

Estat: 06/09/2019

1  Aplicació de les condicions

Les Condicions de transport s’apliquen al transport de passatgers per mitjà de la xarxa d’autocars de FlixBus. Els vehicles s’utilitzen per al transport de passatgers.

1.1 En cas que el transportista sigui una empresa col·laboradora, se li aplicaran únicament les seves Condicions generals de venda i de transport. Pot consultar la informació a la pàgina web de l’empresa col·laboradora. Convé subratllar que, en alguns casos, només estaran disponibles en anglès. Les empreses col·laboradores no duen a terme cap transport fent servir la marca FlixBus, tret de la connexió 96 Viena - Graz i la connexió X96 Aeroport de Viena - Graz, operades per Dr. Richard Linien & Co KG.

2  Dret de transport

2.1 Es tindrà dret al transport sempre que es formalitzi un contracte de transport.

2.2 La confirmació de la reserva (vegeu l’apartat 3.1) dóna dret al passatger a viatjar entre el punt de sortida i la destinació indicats en el bitllet. Per normativa legal, no es permet ni pujar després ni baixar abans de l’autobús.

2.3 En cas d’adquirir el bitllet a bord d’un vehicle, només existirà obligació de transport si hi ha seients disponibles per a la totalitat del viatge.

2.4 En cas que hi hagi parades discrecionals, només existirà obligació de transport fins a la parada o des de la parada desitjada si s’ha adquirit el viatge amb anticipació, dins del termini de reserva corresponent. Les parades discrecionals estan indicades com a tals en els horaris respectius. Cal consultar els terminis de reserva corresponents als horaris respectius.

3  Bitllets, preu del transport

3.1 Cal pagar el preu estipulat a canvi del transport. FlixMobility emet bitllets a aquest efecte. Servirà de bitllet la confirmació de la reserva, ja sigui impresa o en format electrònic (fitxer PDF) juntament amb un document identificatiu amb foto vigent i oficial. Si la reserva es fa a bord del vehicle, el rebut imprès o a mà es considerarà alhora factura de compra i confirmació de la reserva. Es generarà un bitllet per passatger i trajecte. Els viatges amb transbord es consideraran un mateix trajecte. Cal facilitar el nom i cognoms del passatger i, si escau, la data de naixement durant el procés de reserva. Per poder exercir el dret de transport, el nom del passatger que s’indiqui a l’estat actual de la reserva al telèfon mòbil haurà de coincidir amb el que apareix a la llista de reserves que tenen el conductor o el personal de l’estació. Aquest procés es du a terme mitjançant l’escaneig del bitllet.

3.2 El passatger estarà obligat a fer una reserva abans de la sortida. L’accés a l’interior del vehicle només es permet amb una confirmació de reserva vàlida.

3.2.1 El viatge es pot reservar per internet a través de la pàgina web, mitjançant les aplicacions mòbils de FlixMobility, per telèfon, en punts de venda, a bord del vehicle (al preu normal) i en algunes estacions dotades de personal. A bord del vehicle només es pot reservar el viatge si hi ha seients disponibles per a la totalitat del trajecte. Per aquest motiu, es recomana adquirir el bitllet amb anticipació (per internet, a través d’una aplicació o en un punt de venda).

3.2.2 La confirmació de la reserva (amb les dades de la comanda) es desa al lloc web i es pot recuperar sempre que es vulgui; si el passatger ho demana, també se li pot enviar per correu electrònic.

3.2.3 Tots els passatgers amb un bitllet vàlid tindran dret a un seient. Els passatgers amb nens petits i les persones amb mobilitat reduïda tenen prioritat a l’hora d’escollir seient.

3.3 Compra de bitllets per internet:

3.3.1 La presentació dels productes a la botiga en línia, a través d’internet i de l’aplicació mòbil no suposa cap oferta legalment vinculant, sinó que és un catàleg en línia que promou sense compromís la presentació d’ofertes als possibles usuaris. Fent clic al botó “Reservar” / “Pagar”, es formalitza una comanda vinculant dels productes introduïts al cistell. Es generarà un bitllet per passatger i trajecte. Els viatges amb transbord es consideraran un mateix trajecte. De forma immediata, s’emetrà la confirmació de la comanda mitjançant l’enviament automàtic d’un correu electrònic. El contracte de transport no es considerarà tancat fins que FlixMobility accepti la comanda mitjançant l’emissió d’una confirmació. Aquesta confirmació s’enviarà en el correu electrònic automàtic o bé posteriorment, per separat.

3.3.2 La tecnologia actual no pot garantir que les dades a través d’internet estiguin lliures d’errors o accessibles en tot moment. No és possible desenvolupar i gestionar programes informàtics (software) ni sistemes de tractament de dades (hardware) de manera totalment perfecta i que excloguin tots els factors impredictibles que es poden donar en un medi com l’internet. Per tant, FlixMobility no ofereix cap garantia respecte a la disponibilitat constant i ininterrompuda del seu lloc web ni dels seus sistemes tècnics, els quals tampoc no pot garantir. En particular, tenint en compte les característiques tècniques d’internet, no es pot garantir la disponibilitat constant a l’hora de fer una reserva en línia. Els passatgers no tindran dret a cap mena de descompte o rebaixa del preu en cas que, per problemes tècnics, el sistema deixi d’estar disponible durant un temps determinat (p.ex. un cop transcorregut el període de venda anticipada).

3.3.3 Cal remarcar que, en el cas dels contractes a distància, les disposicions legals en matèria de drets de cancel·lació no s’apliquen als contractes de transport formalitzats per internet que afectin vendes a distància, ni als casos en què l’operador, un cop formalitzat el contracte, assumeixi la realització del servei en un moment específic o dins d’un període de temps determinat (al contrari del que passa amb les comandes en línia que s’envien per correu ordinari). Dit això, les nostres condicions en matèria de cancel·lacions no es veuran afectades pel que disposa aquest apartat.

3.4 Oficines de venda gestionades pel personal:

les agències de vendes, els punts de venda de bitllets i el servei d’atenció al client de les empreses de Flix poden aplicar una taxa de servei per realitzar reserves o cancel·lacions. La taxa de servei de venda aplicada depèn de la ubicació del lloc de venda.

3.5 Preu del transport:

3.5.1 No totes les categories o quotes de preus es poden reservar d’una forma particular de reserva. En especial, és possible que els preus en promoció i els descomptes només es puguin reservar per internet.

3.5.2 El preu del bitllet només cobreix el transport de passatgers. Altres serveis o prestacions, com ara la reserva de places o el transport de bicicletes, d’equipatge addicional o especial, es cobren per separat.

3.5.3 Els preus amb rebaixa estan subjectes a requisits de reserva específics. En aquests casos, la publicació de les condicions de les tarifes d’una ruta en concret serà decisiva.

3.6 Assistència telefònica:

el servei d’atenció al client de les empreses de Flix pot aplicar una taxa de servei telefònic per realitzar reserves o cancel·lacions per telèfon.

4  Bitllets no vàlids

Quan es facin comprovacions aleatòries de bitllets, el passatger estarà obligat a mostrar tant el bitllet com un document identificatiu vigent amb foto quan els empleats de les empreses de Flix li ho demanin per tal de comprovar la validesa del bitllet.

5  Recàrrecs per transport

5.1 Els passatgers estan obligats a pagar un recàrrec en cas que viatgin a bord d’un vehicle sense haver reservat plaça per al trajecte corresponent, ja sigui anticipadament o en pujar al vehicle.

5.2 Si es comprova que un passatger no ha fet una reserva vàlida, estarà obligat a facilitar les seves dades personals correctes i a identificar-se si se li demana.

5.3 El recàrrec per transport serà el doble de l’import de la tarifa habitual per la distància viatjada pel passatger, amb un mínim de 60 €, més la tarifa per la distància restant fins a la destinació del passatger. Si no es pot determinar la distància que ha recorregut el passatger, s’aplicarà el punt de sortida de la ruta per calcular el recàrrec.

5.4 El recàrrec s’ha de pagar immediatament, com a màxim en un termini de dues setmanes des de la recepció de la sol·licitud escrita de pagament. Transcorregut aquest termini, s’aplicarà un càrrec de gestió de 5 € per cada sol·licitud escrita de pagament, tret que el passatger demostri que la despesa de gestió és menor o inexistent. Les empreses de Flix es reserven el dret a prendre mesures adreçades a altres processos civils o penals.

6  Horaris

6.1 Ens reservem el dret a fer canvis en els horaris, dates, rutes i preus aprovats i publicats per motius justificats, especialment per aplicar les decisions de les autoritats pertinents.

6.2 Si les rutes publicades en els horaris estan marcades amb la referència “Subjecte a aprovació oficial” vol dir que encara no s’ha obtingut la llicència necessària per incloure els enllaços de transport respectius en els horaris publicats per a les rutes en qüestió (connexió, parada, data de viatge, preu, etc.).

6.3 Els canvis horaris que es produeixin un cop signat el contracte i que no siguin imputables al transportista (com ara efectes a llarg termini per catàstrofes naturals o obres de llarga durada) no donaran dret als passatgers a reclamar cap mena de compensació, sempre que aquests canvis no suposin una variació important de les hores de sortida i arribada originals, és a dir, fins a un màxim de 2 hores. Els canvis horaris substancials donaran dret als passatgers a rescindir el contracte de transport de franc. Per fer-ho, cal que els passatgers es posin en contacte per telèfon amb el servei d’atenció al client:

 • Des d’Alemanya i Suïssa (línia fixa alemanya): +49 30 300 137 300
 • Des d’Àustria (línia fixa austríaca): +43 820 910 340
 • Des d’Itàlia (línia fixa italiana): +39 (02) 947 59 208
 • Des de França (línia fixa francesa): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Des de la Gran Bretanya (línia fixa britànica): +44 1 78 82 98 784
 • Des de Croàcia (línia fixa croata): +385 1 800 03 80
 • Des de Dinamarca (línia fixa danesa): +45 32 72 93 86
 • Des de Suècia (línia fixa sueca): +46 850513750
 • Des de Polònia (línia fixa polonesa): +48 22 307 93 34
 • Des d'Hongria (línia fixa hongaresa): +36 1 701 04 78
 • Des de Romania (línia fixa romanesa): +40.376.300.111
 • Des d'Ucraïna (línia fixa ucraïnesa): +38 044 228 1473*

o per correu electrònic a servicio@flixbus.es. Per tal de rescindir el contracte, els passatgers no han d’haver iniciat el viatge. La resta de drets del passatger no se’n veuran afectats.

7  Inici del viatge

7.1 Recomanem als passatgers que siguin al punt de sortida 15 minuts abans de l’inici del viatge.

7.2 Si els passatgers no són al lloc i a l’hora previstos per a la sortida del viatge reservat, el seu dret de transport i el bitllet que han reservat, es podran assignar a altres persones.

7.3 Si s’informa els passatgers per SMS, correu electrònic o qualsevol altre mitjà escrit sobre un retard del viatge, en cas d’absència dels passatgers només es podrà reassignar el dret de transport a partir de l’hora de sortida endarrerida especificada en l’SMS o en el correu electrònic.

7.4 Per decidir si es pot exercir el dret de transport, el nom del passatger que s’indiqui a l’estat actual de la reserva al telèfon mòbil haurà de coincidir amb el que apareix a la llista de reserves que tenen el conductor o el personal de l’estació. Aquest procés es du a terme mitjançant l’escaneig del bitllet. En casos especials, el passatger haurà d’identificar-se davant del conductor o del personal de servei quan li ho demanin, presentant la confirmació de la reserva en format imprès o electrònic (fitxer PDF), juntament amb un document identificatiu vigent amb fotografia (carnet d’identitat, passaport o, si s’escau, visat).

8  Transbords

8.1 Per norma general, els serveis regulars publicats corresponen a rutes directes. En alguns casos, però, és possible que calgui fer un transbord.

8.2 Si un viatge inclogués un transbord, les empreses de Flix garanteixen la continuïtat del viatge fins a la destinació prevista en la reserva. En casos excepcionals, les empreses de Flix oferiran un transport alternatiu en cas que l’autobús d’enllaç no pogués esperar un autobús endarrerit. En alguns casos, aquesta operació es pot realitzar mitjançant autobusos i autocars d’altres companyies, en cotxe o en tren. No es tindrà dret a cap tipus concret de transport. Si la destinació es troba a una gran distància o no hi ha cap connexió alternativa raonable i, per tant, cal esperar a l’endemà per continuar el viatge, s’oferirà allotjament gratuït en un hotel de gamma mitjana.

8.3 La normativa anterior només s’aplicarà en els casos en què la reserva del passatger amb FlixMobility s’hagi fet com a part d’una connexió directa. En el cas que el passatger hagi fet diverses reserves de rutes individuals i les hagi combinat per crear un viatge amb transbords, assumirà el risc de perdre una connexió. En aquest cas, no s’acceptarà cap reclamació de transport alternatiu o d’allotjament hoteler. No obstant això, FlixMobility o les empreses de Flix faran tot el raonablement possible per informar els passatgers afectats de les connexions alternatives.

8.4 No es pot garantir el transbord a serveis de transport aliens a les empreses de Flix.

9  Obligacions generals del passatger

9.1 Cal fer cas en tot moment de les instruccions del conductor i del personal acompanyant.

9.2 El conductor i el personal de facturació estan autoritzats a prohibir el viatge a qualsevol persona que estigui en un estat d’embriaguesa evident o sota els efectes de les drogues. El mateix s’aplicarà als passatgers que, per altres motius, comprometin la seguretat de la resta del passatge o perjudiquin greument el seu benestar. En aquest cas, no es tindrà dret de transport alternatiu.

9.3 Està prohibit fumar a bord de l’autobús, així com fer ús de cigarretes electròniques.

9.4 Els passatgers són responsables dels danys que causin a l’autobús de forma intencionada.

9.5 Els passatgers que embrutin l’autobús, ja sigui de forma intencionada o per una negligència, hauran de pagar a les empreses de Flix una taxa de neteja per un import mínim de 100 €, tot i que els passatgers tenen dret a demostrar que no han provocat cap mena de danys o que aquests tenen un valor considerablement inferior al de la taxa esmentada.

9.6 Els transportistes poden cancel·lar el contracte de transport d’un passatger sense previ avís en cas que aquest, tot i haver-ne estat verbalment advertit, es comporti de manera tan molesta que impedeixi al transportista o a la resta de passatgers continuar amb el viatge. Això també s’aplicarà en cas que el passatger incompleixi directrius objectivament justificades (com ara les directrius de seguretat). En aquest cas, el transportista té dret a no tornar l’import del bitllet. Es contempla una excepció per als passatgers en baixa mèdica que tinguin una malaltia infecciosa segons l’apartat 3, art. 1, núm. 2, del Decret llei sobre les condicions generals de transport per a tramvies i autobusos i serveis programats en vehicles a motor. En aquest cas, es retornarà el preu íntegre del bitllet al passatger.

9.7 Tots els passatgers estan obligats a fer servir el cinturó de seguretat dins del marc establert per les normatives legals, sempre que l’autobús en disposi.

9.8 Durant els descansos, les parades o els controls policials, tots els passatgers han d’abandonar l’autobús a petició del personal de tripulació i responsable a bord. El passatger té l’obligació de respectar la durada de la pausa fixada pel personal de tripulació i responsable a bord durant els descansos. La tripulació està autoritzada a continuar el viatge si un passatger no ha tornat a l’autobús un cop transcorregut el temps de descans fixat i no és responsable per l’absència d’un passatger una vegada finalitzat el temps de descans fixat.

10  Obligacions específiques dels passatgers en connexions internacionals

10.1 Els passatgers que vulguin ser transportats d’un país a un altre seran els únics responsables de complir totes les lleis i normatives en matèria de documents identificatius, visats, divises estrangeres, duanes i salut per travessar la frontera. FlixBus no es fa responsable de les conseqüències degudes a l’incompliment d’aquestes lleis o normatives per part del passatger, fins i tot si aquestes han canviat després d’haver fet la reserva.

10.2 Els passatgers que vulguin ser transportats d’un país a un altre seran responsables de dur tota la documentació necessària per al viatge i de complir les lleis dels països d’origen, de trànsit i de destinació. (Per norma general: carnet d’identitat per a ciutadans de la Unió Europea, Noruega i Islàndia, i passaport per a ciutadans de totes les nacionalitats). 
Es recomana comprovar per compte propi els requisits d’entrada i de viatge del país de destinació / els països de trànsit, posant-se en contacte amb les ambaixades o consolats corresponents, o cercant la informació al lloc web europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm 
FlixBus no es fa responsable de les conseqüències degudes al fet que el passatger no porti els documents i la identificació necessaris.

10.3 Abans de la sortida amb autocar, els passatgers que viatgin a una destinació internacional o hi iniciïn el trajecte, tenen l’obligació de presentar al conductor o al personal de servei un document vigent que com a mínim inclogui el seu nom i cognoms, i una fotografia a efectes identificatius (carnet d’identitat, passaport o, si s’escau, visat). Els conductors i el personal de servei comprovaran que la informació de la identificació / passaport i el bitllet presentat pel passatger coincideixin.

10.4 FlixBus es reserva el dret a denegar l’embarcament:

 • als passatgers que no puguin presentar cap document o carnet identificatiu amb nom complet i fotografia (10.3);
 • als passatgers que presentin un document o carnet identificatiu amb una informació que no es correspongui amb les dades que apareixen al bitllet.

10.5 En cas de trobar-se en la situació descrita a l’apartat 10.4, FlixBus no està obligat a reemborsar l’import íntegre o parcial del bitllet ni a compensar de cap altra forma els passatgers.

10.6 Per tal d’agilitzar els processos de duanes, l’equipatge facturat no pot estar tancat amb clau.

10.7 Els passatgers només podran portar objectes que, per la seva naturalesa i quantitat, estiguin exempts d’aranzels duaners.

11  Infants i menors d’edat

11.1 Els nens petits de 0 a 3 anys només poden viatjar en cadiretes infantils. Durant el trajecte, caldrà subjectar-les amb els cinturons de seguretat de l’autobús. Les cadiretes infantils han d’anar subjectes amb cinturons de dos punts i les han de portar els acompanyants dels infants.

11.2 Els infants i els menors de 10 anys poden viatjar en qualsevol de les rutes nacionals i internacionals, sempre que ho facin acompanyats d’un adult.

11.3 Els infants i els menors d’entre 10 i 14 anys només poden viatjar sense acompanyant si durant el procés de reserva un dels seus tutors legals certifica per escrit que el menor té la maduresa i la capacitat necessàries per fer aquell trajecte tot sol i sense supervisió. FlixMobility, les empreses de Flix i les seves empreses associades no assumeixen cap responsabilitat de supervisió explícita envers el menor. Els infants que viatgin sols no poden fer cap ruta nocturna ni travessar les fronteres nacionals. De la mateixa manera, tots els infants que viatgin sols queden exclosos dels trajectes amb transbords previstos a la ruta.

11.4 Els joves a partir de 15 anys poden viatjar sols. Pel que fa a les rutes internacionals, els tutors legals han de garantir que el jove porta tots els papers i documents d’identitat necessaris per travessar la frontera (vegeu l’apartat 11.2).

11.5 Els infants viatgen a tarifa reduïda. Aquesta tarifa s’aplica als infants i als menors de 15 anys. En cas que sigui aplicable una tarifa promocional inferior a la tarifa reduïda, s’aplicarà automàticament a l’infant la que resulti més econòmica.

12  Passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda

12.1 Per regla general, l’empresa ha de transportar qualsevol persona, independentment que tingui cap discapacitat o presenti una mobilitat reduïda. FlixBus ha de prestar assistència a les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, tal com s’estipula en l’àmbit de competències dels transportistes, de conformitat amb l’Annex I a i b del Reglament (UE) núm. 181/2011.

12.1.1 Dins de la República Txeca, les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda poden viatjar amb una tarifa reduïda, sempre que puguin presentar la targeta ZTP o ZTP/P vigent expedida a la República Txeca.

12.2 Acompanyant, gossos d’assistència per a persones amb discapacitat i gossos pigall

12.2.1 Un acompanyant pot viatjar de franc sempre que s’acrediti la necessitat d’un acompanyament constant. Aquesta acreditació es du a terme presentant la documentació pertinent a l’inici del viatge, on consti la necessitat d’un acompanyament constant; a Alemanya, es tracta del Carnet de Discapacitat Greu o bé un certificat mèdic.

12.2.2 Per tal de garantir la viabilitat del transport de la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda, així com també de la persona acompanyant, cal que el passatger comuniqui les seves necessitats abans de reservar el bitllet. (vegeu l’apartat 12.5.3).

12.2.3 Els gossos d’assistència per a persones amb discapacitat o els gossos pigall que hagin d’acompanyar persones amb discapacitat viatgen de franc, sempre que es presenti un Carnet de Discapacitat Greu vigent o un certificat corresponent (vegeu 12.2.1). Aquests animals estan exempts de l’obligació de portar morrió.

12.2.4 Per garantir la viabilitat del transport d’un gos d’assistència o d’un gos pigall, cal que el passatger comuniqui les seves necessitats per telèfon al servei d’atenció al client abans de reservar el bitllet o, com a mínim, 36 hores abans d’iniciar el trajecte.

12.3 Parades/estacions d’autobús

Les empreses de Flix no tenen cap control sobre l’estat de les infraestructures adaptades per a persones amb discapacitat de les parades i estacions d’autobús del trajecte, per la qual cosa no pot oferir cap garantia al respecte. Aquesta responsabilitat pertoca a l’operador de l’estació corresponent.

12.4 Denegació del transport

12.4.1 Si, per causa del disseny del vehicle o de la infraestructura, incloses les estacions i les parades de l’autobús, no fos possible físicament l’accés, la sortida o el transport de persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, de manera segura i operativament viable, l’empresa pot negar-se a tramitar una reserva, expedir un bitllet o facilitar-ne per una altra via, o permetre al passatger d’accedir al vehicle. En aquest cas, el personal de servei de les empreses de Flix ha d’informar la persona en qüestió de totes les alternatives de transport raonables.

12.4.2 Atès el disseny del vehicle, actualment tan sols és possible el transport de persones amb una discapacitat o mobilitat reduïda que siguin capaces de viatjar de manera autònoma i sense cap ajut extern. Un passatger amb discapacitat o mobilitat reduïda pot exigir que l’acompanyi algú de la seva elecció que pugui prestar-li l’assistència requerida, per tal que no s’apliquin aquestes condicions. Aquest acompanyant viatjarà de franc i, sempre que sigui possible, se li assignarà un seient al costat de la persona amb la discapacitat o amb mobilitat reduïda.

12.4.3 S’informarà el passatger en qüestió urgentment i a petició per escrit, en un període de cinc dies feiners des de la recepció de la sol·licitud dels motius pertinents de la denegació del transport.

12.4.4 En cas que s’acrediti el transport d’un passatger amb una discapacitat o mobilitat reduïda i s’expedeixi un bitllet, però es denegui el transport a aquest passatger, tant el passatger com l’acompanyant disposaran d’aquestes opcions: (a) el reemborsament del preu del bitllet i, si escau, un servei de retorn gratuït al primer punt de sortida tan aviat com es pugui, segons s’indiqui en el contracte de transport, o (b) si és possible, la continuació del viatge o del trajecte amb un canvi de ruta mitjançant un servei de transport alternatiu raonable per arribar a la destinació indicada al contracte de transport.

12.5 Transport amb cadira de rodes o caminadors

12.5.1 Els passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda tenen dret al transport gratuït de la seva cadira de rodes o dels seus caminadors al maleter de l’autobús. Per motius de seguretat, les cadires de rodes han de ser plegables i no disposar de propulsió elèctrica.

12.5.2 D’altra banda, totes les cadires de rodes que s’hagin de fer servir a bord, independentment de la data de fabricació, han de disposar de punts de subjecció de seguretat, els anomenats ancoratges, segons estipula la norma DIN 75078-2, així com una autorització del fabricant, segons la DIN EN 12183 o 12184. Cal confirmar el compliment de les normes de transport esmentades en el formulari facilitat abans de la reserva. (vegeu l’apartat 12.5.4).

12.5.3 Per tal d’estudiar la viabilitat del transport, es demana al passatger que faciliti per telèfon al servei d’atenció al client el disseny exacte de la cadira de rodes o altres suports per a la mobilitat, abans d’executar la reserva, entre 14 i 7 dies abans del viatge, com a mínim (per al transport a cabina) o bé 36 hores, com a mínim (per al transport dins del maleter).

12.5.4 El passatger garanteix que, des del punt de vista funcional i tècnic, la cadira de rodes es pot fer servir amb seguretat durant el trajecte. La cadira de rodes ha de complir els requisits de seguretat oficials actualment. Es pot denegar el transport en cadira de rodes quan es disposi d’indicis considerables que demostrin que no es podrà garantir el transport amb seguretat o que resultarà problemàtic. El transportista no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que pugui causar un estat tècnic deficient de la cadira de rodes.

13 Seients reservats

13.1 Sol·licitud de reserva d’una plaça

13.1.1 En els trajectes amb FlixBus s’ofereix l’opció de seleccionar seients (passadís o finestra, fila o taula) en el moment d’efectuar la reserva al nostre lloc web de FlixBus, en una agència col·laboradora o als punts de venda de bitllets de les empreses de Flix. Sempre que el servei estigui disponible per al trajecte seleccionat, es pot afegir un seient a la reserva. Aquest servei és de pagament. La tarifa de la reserva de seient es calcularà a partir del preu del bitllet que s’apliqui al trajecte el dia en què es dugui a terme la compra. L’import dependrà de la categoria i la relació de la plaça escollida. Els seients tan sols es diferencien per la seva ubicació (p. ex., millor visibilitat, plaça amb taula).

13.1.2 La selecció de plaça serà vàlida un cop es confirmi la reserva. Quan la reserva es faci per a més d’una persona, els seients no seran nominals, és a dir, les places reservades no s’assignaran a cadascun dels passatgers per als quals s’hagi fet la reserva.

13.1.3 No és obligatori seleccionar plaça (servei de pagament). Si no se selecciona cap plaça, un cop a dalt de l’autobús el passatger podrà triar lliurement on vol seure dins d’una secció determinada del vehicle. En aquest cas, no podem assegurar que les famílies i els grups puguin seure junts. Ara bé, sí que es garanteix sempre que tots els clients tinguin plaça a l’autobús.

13.2 Restriccions en la reserva de seients

13.2.1 Si no s’arriba a temps a l’autobús, es perdran el dret de plaça i el de transport. En aquest cas, segons l’apartat 7.2, FlixBus tindrà dret a reassignar el bitllet. Per aquest motiu es recomana que, quan s’hagi reservat una plaça, s’arribi a la parada com a mínim 15 minuts abans de la sortida.

13.2.2 En línies generals, únicament tenen dret a seure en una plaça reservable els passatgers que hagin reservat seient. FlixBus podrà canviar l’assignació de seients per necessitats operatives o per motius de seguretat, fins i tot un cop iniciat el trajecte. Aquesta situació es pot donar quan dones embarassades, menors, nens que viatgin sols o persones amb discapacitats físiques necessitin un seient determinat per prosseguir el viatge i no n’hi hagi cap disponible, que s’adeqüi a les seves necessitats especials. En aquest cas, caldrà seguir les indicacions del conductor. La reassignació de seients no es durà a terme per motius de raça, religió, color de pell, nacionalitat o sexe.

13.2.3 En cas que es modifiqués una reserva de plaça i no es pogués assignar al passatger un seient de la mateixa categoria reservada o superior, aquest tindrà dret a reclamar l’import de la selecció de seient.

13.2.4 En cas de cancel·lació o de retard, segons l’apartat 16, es retornarà l’import de la reserva de seient.

13.2.5 L’import no es reemborsarà si encara no s’ha iniciat el trajecte o el seient s’ha assignat o adquirit de franc.

13.3 Anul·lacions i canvis

El preu de la reserva de seient és reemborsable en cas d’anul·lació o de canvi del trajecte sempre que el seient no s’hagi assignat de franc. S’apliquen les disposicions de l’apartat 5 de les Condicions de reserva. En cas que s’anul·li un trajecte, els seients assignats podran transferir-se a altres passatgers de la mateixa reserva.

13.4 Reserva de seient addicional

13.4.1 S'apliquen les disposicions de la 13.1 a la 13.3.

13.4.2 Un seient addicional no proporciona més drets de transport en virtut de l'apartat 2.2. Per tant, no es pot transferir a una altra persona que no tingui un bitllet vàlid.

13.4.3 El cost del seient lliure s'estableix d'acord amb els nostres preus de bitllets actuals. El cost de la reserva de seient lliure ja està inclòs.

14  Transport d’objectes

14.1 Equipatge:

14.1.1 La tarifa inclou només una peça d'equipatge gratuïta per passatger, amb unes dimensions màximes de 80 x 50 x 30 cm. Es permeten petites variacions en les dimensions permeses sempre que el volum total de l'equipatge no superi els 160 cm totals en alçada, amplada i profunditat. Cada passatger pot dur una peça d'equipatge d'un pes màxim de 20 kg de manera gratuïta. L'equipatge inclou maletes i bosses. Com a excepció, també s'accepten les motxilles de trekking. Durant el procés de reserva trobarà més informació sobre l'equipatge permès a bord.

14.1.2 Equipatge addicional

14.1.2.1 En casos particulars, i sempre que la disponibilitat d'espai ho permeti, es pot portar una segona peça d'equipatge (equipatge addicional) amb unes dimensions màximes de 80 x 50 x 30 cm i un pes màxim de 20 kg. També es permeten petites variacions en les dimensions permeses per a l'equipatge addicional sempre que el volum total de la peça no superi els 160 cm. Per norma general, no garantim la possibilitat de viatjar amb més d'una peça d'equipatge. Tingui en compte que algunes de les nostres línies poden fer excepcions a la normativa d'equipatge.

14.1.2.2 Cal registrar l’equipatge addicional prèviament. S’aplica una taxa d’equipatge per aquest servei. La taxa d’equipatge addicional depèn del mètode de reserva utilitzat. La reserva es pot fer en línia durant el procés de reserva o per telèfon després del procés de reserva. Si es registra una peça d’equipatge per telèfon a través del servei d’atenció al client, la taxa es pagarà al conductor de l’autobús. El registre telefònic a través del servei d’atenció al client es pot fer a través de les següents línies:

 • Des d’Alemanya i Suïssa (línia fixa alemanya): +49 30 300 137 300
 • Des d’Àustria (línia fixa austríaca): +43 820 910 340
 • Des d’Itàlia (línia fixa italiana): +39 (02) 947 59 208
 • Des de França (línia fixa francesa): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Des de la Gran Bretanya (línia fixa britànica): +44 1 78 82 98 784
 • Des de Croàcia (línia fixa croata): +385 1 800 03 80
 • Des de Dinamarca (línia fixa danesa): +45 32 72 93 86
 • Des de Suècia (línia fixa sueca): +46 850513750
 • Des d'Hongria (línia fixa hongaresa): +36 1 701 04 78
 • Des de Romania (línia fixa romanesa): +40.376.300.111
 • Des d'Ucraïna (línia fixa ucraïnesa): +38 044 228 1473*

14.1.3 Els passatgers estan obligats a etiquetar l’equipatge amb el seu nom i adreça per a una correcta assignació i devolució i, en especial, per evitar confusions.

14.1.4 Els passatgers són els responsables de carregar el seu equipatge en els transbords. El conductor pot facilitar ajuda en casos excepcionals, però no se li pot reclamar que ho faci, tret que es tracti de passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda.

14.2 Equipatge de mà:

14.2.1 L’equipatge de mà és gratuït, però es limita a una peça d’equipatge per passatger amb unes dimensions màximes de 42 x 30 x 18 cm i un pes màxim de 7 kg.

14.2.2 Els passatgers hauran de desar i supervisar el seu equipatge de mà a la cabina de manera que no comprometi la seguretat i el funcionament de l’autobús, ni molesti la resta de passatgers. En principi, l’equipatge de mà s’hauria de desar als compartiments superiors o sota el seient de davant.

14.2.3 Els passatgers hauran de fer-se càrrec de l’equipatge de mà i del seu contingut durant tot el viatge. En cas que algú accedeixi sense autorització a l’equipatge de mà d’una altra persona, caldrà avisar el conductor. Els passatgers han de revisar la integritat del seu equipatge de mà abans de finalitzar el viatge.

14.3 Equipatge especial:

14.3.1 Els passatgers han de registrar prèviament l’equipatge anomenat especial i obtenir una confirmació del permís per transportar-lo. No s’accepten reclamacions generals pel transport d’equipatge especial.

14.3.2 Es consideren equipatge especial aquells objectes que superen les dimensions de l’equipatge de viatge. En aquest sentit, el volum total de l’equipatge especial no pot superar els 240 cm (sumant l’alçada, l’amplada i la profunditat en centímetres). L’equipatge especial pot tenir un pes màxim de 30 kg per peça.

14.3.3 El transport d’equipatge especial es limita a una peça per passatger.

14.3.4 Per norma general, es prohibeix el transport d’elements de la llar, mobles o parts de mobles, electrodomèstics, planxes de surf i caixes de cartró. Els aparells ortopèdics i les bicicletes no es consideren equipatge especial; estan sotmesos a unes condicions específiques.

14.3.5 L’equipatge especial s’ha de registrar prèviament, o bé a través del sistema de reserves (si n’existeix la possibilitat per a aquell trajecte) o trucant, com a mínim 48 hores abans de la sortida, als números de telèfon següents:

 • Des d’Alemanya i Suïssa (línia fixa alemanya): +49 30 300 137 300
 • Des d’Àustria (línia fixa austríaca): +43 820 910 340
 • Des d’Itàlia (línia fixa italiana): +39 (02) 947 59 208
 • Des de França (línia fixa francesa): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Des de la Gran Bretanya (línia fixa britànica): +44 1 78 82 98 784
 • Des de Croàcia (línia fixa croata): +385 1 800 03 80
 • Des de Dinamarca (línia fixa danesa): +45 32 72 93 86
 • Des de Suècia (línia fixa sueca): +46 850513750
 • Des de Polònia (línia fixa polonesa): +48 22 307 93 34
 • Des d'Hongria (línia fixa hongaresa): +36 1 701 04 78
 • Des de Romania (línia fixa romanesa): +40.376.300.111
 • Des d'Ucraïna (línia fixa ucraïnesa): +38 044 228 1473*

Si es transporta equipatge especial, es cobrarà una taxa d’equipatge addicional per peça. La taxa d’equipatge especial és independent de la durada del trajecte i el preu del bitllet de la ruta reservada. Per al transport de l’equipatge especial, a diferència de l’equipatge normal, sempre s’aplica un càrrec.

14.4 Instruments musicals:

14.4.1 Els instruments musicals entren dins la categoria d’equipatge especial. En cas que l’instrument en qüestió (inclosa la funda) tingui unes dimensions inferiors a les de l’equipatge de mà, es podrà transportar de forma gratuïta en substitució de l’equipatge de mà. En cas que l’instrument en qüestió (inclosa la funda) tingui unes dimensions superiors a les de l’equipatge de mà, cal transportar-lo al maleter de l’autobús. En aquest cas, s’hi aplicarà el preu corresponent (vegeu l’apartat 14.3.5). Es prohibeix el transport d’instruments musicals que, amb la funda, tinguin unes dimensions superiors a 135 x 48 x 35 cm.

14.4.2 Es recomana transportar els instruments musicals en estoigs rígids.

14.5 Objectes de valor:

14.5.1 Els objectes de valor, com ara diners en efectiu, joies, metalls preciosos, claus, ulleres (ulleres de sol o per llegir), dispositius electrònics (ordinadors portàtils, iPads, tauletes, reproductors d’MP3, telèfons, càmeres...), lents de contacte, pròtesis, medicaments, documents importants (diplomes, certificats, credencials, passaports, permisos de conduir, títols i valors), etc., a més dels objectes fràgils, s’han de portar dins l’equipatge de mà, i no a l’equipatge normal, i estan subjectes a la deguda diligència dels passatgers.

14.5.2 Si, tot i així, els passatgers decideixen transportar els objectes de valor a l’equipatge normal, no s’acceptarà cap reclamació al respecte. Això no s’aplicarà en casos de dol o negligència greu.

14.6 Cotxets:

14.6.1 Els cotxets s’han de transportar com a equipatge especial (màx. un cotxet per passatger). Han de ser plegables. No s’acceptaran els cotxets que no es puguin plegar. A més, cal registrar-los trucant al servei d’atenció al client com a mínim 48 hores abans de la sortida.

14.6.2 Els cotxets es transportaran de forma gratuïta.

14.7 Bicicletes & Patinets elèctrics:

14.7.1 Bicicletes

14.7.1.1 El transport de bicicletes està permès en alguns trajectes. Les bicicletes han de tenir una mida estàndard, no poden disposar de cap estructura addicional, i no poden sobrepassar el límit de 20 kg. S'exclou el transport de bicicletes elèctriques, pedelecs, tàndems o de bicicletes amb tres rodes.

14.7.1.2 Recomanem als passatgers que vulguin transportar la seva bicicleta que reservin plaça i lloc per a la bicicleta amb prou antelació.

14.7.1.3 El transport de bicicletes es limita, atesa la capacitat disponible, a un màxim de 5 bicicletes per autobús. Per norma general, no es té cap obligació de transportar les bicicletes.

14.7.1.4 El transport de bicicletes està subjecte a una taxa addicional. La taxa per a bicicletes és independent de la durada del trajecte i del preu del bitllet de la ruta reservada. Les bicicletes es transporten en portabicicletes. En casos especials, només es podran transportar en bosses de transport dins del maleter (p. ex., bicicleta plegable). Les dimensions totals de la bossa de la bicicleta no poden superar els 240 cm (alçària + amplària + profunditat) i el pes no pot superar els 20 kg. En aquest cas, cal avisar el servei d’atenció al client (vegeu l’apartat 14.3.5).

14.7.2 Patinets elèctrics

14.7.2.1 Els patinets elèctrics es consideren equipatge especial, raó per la qual estan subjectes a les restriccions de mida i pes d’aquesta categoria (consulteu la clàusula 14.3.2) i s’han de transportar al maleter després del pagament d’una taxa addicional (consulteu la clàusula 14.3.5). El patinet elèctric s’haurà de transportar plegat i guardat en una bossa adequada a aquest efecte.

14.8 No hi ha cap assegurança que cobreixi els objectes perduts o oblidats a l’autobús. En cas que un passatger s’hagi deixat algun objecte a bord, caldrà que empleni el formulari d’objectes perduts del portal web de FlixMobility.

14.9 No es permet transportar substàncies i objectes perillosos, com ara:

 • substàncies explosives, fàcilment combustibles, radioactives, pudents o corrosives.
 • objectes sense embalar ni protegir que puguin lesionar altres passatgers.

Això inclou objectes com ara armes, munició o focs d’artifici.

15  Transport d’animals

15.1 En principi, es prohibeix el transport de gossos i altres animals en autobusos que recorrin trajectes de llarga distància.

15.2 En el cas dels gossos per a persones amb discapacitat o gossos pigall, s’aplicaran les normatives especificades en els apartats 12.2.3 i 12.2.4.

16  Drets dels passatgers en cas de retard o cancel·lació

16.1 En cas de cancel·lació o retard de la sortida, les empreses de Flix o el gestor de l’estació d’autobusos informarà els passatgers sobre aquesta situació el més aviat possible o, en tot cas, no més tard dels 30 minuts posteriors a l’hora de sortida prevista, i els indicarà l’hora de sortida estimada tan bon punt en tingui coneixement. Les empreses de Flix facilitaran informació sobre cancel·lacions o retards en format electrònic a tots els passatgers, en especial quan surtin d’estacions no dotades de personal. Per poder rebre aquesta informació, els passatgers hauran d’haver facilitat abans les dades de contacte necessàries (com ara el número de telèfon).

16.2 En cas que el motiu de la cancel·lació o endarreriment de més de 120 minuts sigui raonable, o en cas de sobrereserva, els passatgers podran triar entre: (a) continuar el viatge tan aviat com sigui possible fent servir una altra ruta que porti a la destinació indicada en el contracte de transport en unes condicions comparables a les que s’hi estipulen, o bé (b) demanar el reemborsament de l’import del bitllet i, si escau, el trasllat gratuït en bus tan aviat com es pugui fins al punt de sortida estipulat en el contracte de transport. Els passatgers tenen dret a reclamar el reemborsament íntegre del bitllet pagat, tant del trajecte completat com del no completat, en cas que el viatge ja no tingui sentit d’acord amb els plans de viatge originals dels passatgers. El reemborsament dels diners es farà en efectiu, en el termini de 14 dies posterior a la recepció de la reclamació del passatger o del moment en què s’ofereixi la possibilitat als passatgers de triar entre les opcions (a) i (b) anteriors.

16.3 FlixMobility oferirà allotjament gratuït als passatgers en un hotel o similar i, a més, els ajudarà a organitzar el trasllat entre l’estació d’autobusos i l’allotjament, sempre que sigui necessari passar una o més nits fora a causa de la cancel·lació del viatge o d’un retard de més de 90 minuts en viatges amb una durada prevista superior a 3 hores. En aquest cas, FlixMobility oferirà als passatgers snacks, àpats o refrigeris d’acord amb el temps d’espera o retard, sempre que l’autobús o l’estació en disposin o es puguin obtenir de forma raonable. FlixMobility limitarà el cost total de l’allotjament, excloent el preu del transport entre l’estació i l’hotel, a 80 € per passatger i nit, i a un màxim de 2 nits. El dret esmentat a allotjament gratuït en un hotel o similar no es podrà exercir en cas que FlixMobility pugui demostrar que la cancel·lació o retard es deu a condicions climatològiques adverses o a catàstrofes naturals greus que comprometin la prestació segura del servei de bus previst.

16.4 En cas que el vehicle s’espatlli durant el viatge, FlixMobility oferirà als passatgers continuar el viatge fent servir un vehicle alternatiu o transportar-los fins a un punt d’espera adequat des del qual es pugui reprendre el viatge.

16.5 Els passatgers tenen dret a interposar reclamacions ulteriors pels danys soferts per una cancel·lació o retard.

17  Responsabilitat

17.1 En cas de negligència lleu, només se n'assumirà la responsabilitat si s’incompleixen les obligacions contractuals bàsiques (tret que es produeixin defuncions, lesions corporals o perjudicis per a la salut). En cas de dol o negligència greu, n’assumiran la responsabilitat il·limitada.

17.2 En casos de negligència lleu, no se n'assumirà la responsabilitat per perjudicis indirectes. D’aquí en queden exclosos els casos de defuncions, lesions corporals o perjudicis per a la salut dolosos o negligents.

17.3 L’import de la compensació en cas de defunció o lesió personal es limitarà a 220.000 € per passatger, evidentment sense perjudici de poder aplicar-hi l’import de compensació de l’àmbit d’actuació de la Llei alemanya de transport per carretera (StVG).

17.4 La responsabilitat i l’import de la compensació per danys en l’equipatge es limitarà o exclourà de la forma següent:

17.4.1 En cas de danys o de pèrdua de l’equipatge arran d’un accident en què s’hagi vist implicat l’autocar o autobús, l’import de la compensació per sinistre es limitarà a 1.200 € per passatger i peça d’equipatge.

17.4.2 S’exclourà qualsevol tipus de responsabilitat en els casos de pèrdua d’equipatge no relacionats amb un accident en què es vegi implicat l’autocar o autobús, com també en els casos d’intercanvi accidental o robatori, tret de dol o negligència greu.

17.4.3 S’exclourà qualsevol tipus de responsabilitat pels danys presents o futurs derivats del mal embalatge de l’equipatge per part del passatger afectat, tret de dol o negligència greu.

17.5 La compensació en cas de danys en cadires de rodes o altres equips de mobilitat o dispositius auxiliars serà igual, com a mínim, al valor de substitució o al cost de reparació de l’equip perdut o danyat. En aquest cas, es farà tot el possible per proporcionar la substitució temporal de la cadira de rodes, o equip de mobilitat danyat o perdut, i es procurarà que tingui unes característiques tècniques i funcionals similars.

17.6 L’import de compensació per danys en qualsevol altra propietat, que no siguin danys accidentals en l’equipatge ni danys en cadires de rodes o equips de mobilitat o dispositius auxiliars, es limitarà a 1.000 €, conforme l’apartat 23 de la Llei alemanya de transport públic (Personenbeförderungsgesetz) tret que aquests danys siguin conseqüència de dol o negligència greu.

17.7 Aquestes limitacions i exclusions de responsabilitat no s’aplicaran en cas de responsabilitat legal obligatòria no culposa, o en cas que s’hagi assumit una garantia no culposa en casos individuals.

18  Condicions generals de transport

A més de les “Condicions especials de transport”, també s’aplicarà el Decret llei sobre les condicions generals de transport per a tramvies i autobusos i serveis programats en vehicles a motor, del 27 de febrer de 1970 (Butlletí Oficial Federal I, pàgina 230).

19  Jurisdicció

La jurisdicció per a comerciants en general i per a persones jurídiques i físiques que no tinguin jurisdicció a Alemanya és Munic, així com també per a les persones físiques que hagin traslladat el seu lloc de residència o la seva residència habitual a l’estranger després de la formalització d’un contracte de transport, i per a les persones el domicili o residència habitual dels quals sigui desconegut en el moment en què s’iniciïn les actuacions jurídiques.

20  Disposicions no aplicables

En cas que alguna disposició d’aquestes Condicions generals de venda i Condicions especials de transport sigui o esdevingui nul·la o invàlida de forma parcial o total, la validesa global del contracte de transport no se’n veurà afectada.

 

II.  Condicions especials de transport específiques per país

1.     Afegits a les Condicions de transport per a Dinamarca:

 • Al punt 5: Els estudiants, infants i gent gran que viatgin dins de territori danès obtindran una rebaixa sobre el preu habitual. Cal recordar que, en cas de realitzar una reserva amb descompte, a l’inici del trajecte hauran de presentar al conductor un document identificatiu vigent amb foto. Els bitllets d’infants, estudiants o gent gran hauran d’acreditar-se presentant un document identificatiu. Si no poden presentar cap document identificatiu al conductor, el bitllet amb descompte perdrà tota validesa i caldrà que obtinguin un bitllet normal per iniciar el viatge.

Els soldats danesos de servei militar obligatori poden viatjar de franc sempre que presentin la justificació i identificació corresponents. Cal reservar plaça per correu electrònic: servicio@flixbus.es

 • Al punt 11: Les clàusules 11.2, 11.3 i 11.5 no s’apliquen a rutes dins del territori danès. Els menors de 16 anys poden viatjar sols per Dinamarca i en trajectes amb transbord, sempre que un dels progenitors o un tutor legal certifiqui per escrit que el menor en qüestió és capaç de viatjar sense acompanyament ni vigilància. FlixBus no assumeix cap responsabilitat explícita de vigilància del menor. Per viatjar pel territori danès, els infants solen pagar una tarifa inferior a la del bitllet d’adult. Fins a dos infants menors de 12 anys poden viatjar de franc acompanyats d’un passatger de més de 16 anys. Un infant menor de 12 anys pot viatjar de franc acompanyat d’un jove d’entre 12 i 15 anys.

2.   Afegits a les Condicions de transport per a França:

 • Al punt 11: Les clàusules 11.2, 11.3 i 11.4 no són aplicables per a rutes dins del territori francès ni tampoc de França a un país estranger. Els menors de 16 anys han de viatjar acompanyats d’un tutor legal. Quan els joves de 16 a 17 anys viatgin de França a un país estranger, el tutor legal ha de garantir que el jove porta tots els papers i documents d’identitat necessaris per travessar la frontera (document d’identitat o passaport).
 • Al punt 12.2.1: Un acompanyant pot viatjar de franc sempre que s’acrediti la necessitat d’un acompanyament constant. Aquesta acreditació es duu a terme presentant la documentació pertinent a l’inici del viatge, on consti la necessitat d’un acompanyament constant, com ara l’“Atteste” a Itàlia o la “Carte d’Invalidité (Besoin d’Accompagnement)” a França.

3.  Afegits a les Condicions de transport per a Itàlia:

 • Al punt 12.2.1: Un acompanyant pot viatjar de franc sempre que s’acrediti la necessitat d’un acompanyament constant. Aquesta acreditació es duu a terme presentant la documentació pertinent a l’inici del viatge, on consti la necessitat d’un acompanyament constant, com ara l’“Atteste” a Itàlia, expedit per l’autoritat sanitària local (ASL) o l’Institut Nacional de Previsió Social (INPS).

4.  Afegits a les Condicions de transport per a Polònia:

 • Al punt 2.2: Per a connexions operades per FlixBus Polska sp. z o.o., aquesta disposició no exclou el dret del passatger de canviar o rescindir el contracte de transport allà on l’autobús faci parada durant el viatge. Per tal de rescindir el contracte de transport durant el viatge, es requereix notificar-ho prèviament al conductor. Per tal de canviar el contracte de transport durant el viatge, es requereix informar-ne prèviament al conductor i comprar un bitllet nou.
 • Al punt 3.1: Els bitllets comprats per a les rutes on opera FlixBus Polska sp. z o.o. es consideren alhora factura en virtut de la Llei polonesa de l’Impost de Valor Afegit.
 • Al punt 3.2.1: Es poden comprar bitllets per a connexions operades per FlixBus Polska sp. z o.o. a bord d’autobusos seleccionats.
 • Al punt 3.5.4: Per als viatges dins de Polònia, hi ha descomptes establerts per llei que es concedeixen a les persones legitimades de conformitat amb la Llei de Polònia sobre drets de descompte en el transport públic o altres normes. El càrrec en aquest cas es calcula sobre la base del descompte legal i del preu especificat en la llista de tarifes actualment en vigor per a la ruta corresponent. El passatger està obligat a mostrar un document identificatiu vigent que confirmi el dret al descompte abans de pujar a l’autobús. Es pot consultar la informació sobre els descomptes reglamentaris i els documents identificatius vàlids per confirmar el dret aquí.
 • Al punt 5: En el cas de serveis gestionats per FlixBus Polska sp. z o.o., les disposicions de la clàusula 5 també s’apliquen en cas d’absència d’un document vàlid que acrediti el dret a una tarifa gratuïta o reduïda.
  • 5.3: En el cas de serveis gestionats per FlixBus Polska sp. z o.o., la nova tarifa augmentada es calcularà mitjançant la suma de la tarifa pertinent i la tarifa addicional: 150 PLN, cobrats durant la inspecció, o 200 PLN, cobrats quan s’hagi emès una sol·licitud de pagament.
  • 5.4: En el cas de serveis gestionats per FlixBus Polska sp. z o.o., es reemborsarà la tarifa augmentada i la tarifa addicional i es cancel·larà la sol·licitud de pagament si el passatger abona la taxa de tramitació de 15 PLN i si pot, en un termini màxim de 7 dies des de la data del transport, proporcionar documents que demostrin que es va realitzar la reserva del viatge pertinent o que té dret a una tarifa gratuïta o reduïda. La documentació rellevant s’ha d’enviar a través del formulari de contacte a https://www.flixbus.cat/empresa/contactans o per correu certificat a l’adreça: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Varsòvia, Polònia.
 • Al punt 9.3: A Polònia no es permet el consum d’alcohol a l’autobús.
 • Al punt 9.5: Per a les rutes on opera FlixBus Polska sp. z.o.o., la clàusula 9.5 és aplicable amb la condició que els passatgers estan obligats a pagar una indemnització pel dany causat realment.
 • Al punt 17: En el cas dels polonesos, les disposicions recollides al punt 17 no seran d’aplicació, sinó les clàusules de responsabilitat següents (de la 17.8.1 a la 17.8.9), corresponents al dret civil polonès i a la Llei de transport de passatgers polonesa:
  • 17.8.1: Les reclamacions derivades del contracte de transport formalitzat amb el transportista s’han d’enviar per escrit a través del formulari del portal web de FlixMobility a FlixBus o per correu certificat a l’adreça següent: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Varsòvia, Polònia. Les reclamacions es poden presentar en el termini d’un any des del dia de la incidència de les circumstàncies que són objecte de reclamació.
  • 17.8.2: La reclamació ha d’incloure concretament el nom de la persona que presenta la reclamació, la descripció de les circumstàncies i les denúncies plantejades, l’especificació del dany sofert, la quantificació de la reclamació i la signatura de la persona que presenta la reclamació. S’han d’adjuntar a les reclamacions els originals o les fotocòpies del tiquet, així com dels altres documents relatius a la formalització del contracte de transport, inclosos els que acreditin el dret al transport gratuït o rebaixat.
  • 17.8.3: En cas de reclamació relativa a l’equipatge, cal descriure el dany amb precisió i les circumstàncies ocorregudes.
  • 17.8.4: Si la reclamació no compleix les condicions esmentades en l’apartat anterior, caldrà facilitar aquestes dades més endavant. En aquest cas, el transportista demanarà a la persona que presenta la queixa que faciliti informacions addicionals en el termini de 14 dies des de la recepció de la sol·licitud. La falta de resposta a l’esmentada demanda en el termini prescrit comportarà que se suspengui la tramitació de la reclamació.
  • 17.8.5: El transportista tramitarà la reclamació en el termini de 30 dies des de la data de recepció de la reclamació completa. 
  • 17.8.6: Altres condicions, així com el procediment detallat de reclamació, estan subjectes a la Llei de transport i a les disposicions reglamentàries de Polònia.
 • Als punts 18 i 19: Aquestes disposicions no són aplicables a les connexions operades per FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Condicions de transport addicionals aplicables a la República Txeca

 • En referència al punt 3.3.3: segons les disposicions de la Secció 1840 de la Llei núm. 89/2012 —el Codi Civil— en la seva versió esmenada, en els contractes de transport de passatgers no s’aplicaran disposicions especials relatives a les obligacions establertes en contractes celebrats com a contractes a distància, segons els quals el consumidor té el dret de rescindir el contracte en un període de catorze dies.
 • En referència als punts 11.2 a 11.4: en comptes de la restricció d’edat esmentada en els paràgrafs 11.2 a 11.4, els infants menors de 6 anys sols podran gaudir dels serveis de transport si els acompanya un individu major de 10 anys.
 • En referència al punt 11.5: els passatgers de fins a 6 anys d’edat podran gaudir del transport de franc; tanmateix, aquesta disposició no s’aplicarà a partir del segon nen que vagi en companyia d’un mateix passatger ni tampoc si, a petició del passatger acompanyant, el nen viatja en un seient separat.  Els passatgers d’entre 6 i 18 anys viatjaran amb descompte.
 • En referència al punt 12: dins del territori de la República Txeca, els passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda viatjaran amb descompte si poden presentar una targeta ZTP o ZTP/P expedida a la República Txeca.
 • En referència al punt 12.2.1: el guia gaudirà de transport de franc, sempre que es presentin proves de la necessitat de guia permanent. Presentar proves es defineix com proporcionar, en començar el viatge, la documentació escaient que indiqui la necessitat de guia permanent; a la República Txeca aquesta documentació és una targeta ZTP/P expedida al mateix país.
 • En referència al punt 16.2: en cas que un passatger tingui un bitllet només d’anada per a una connexió que, a l‘estació de sortida, pateixi un retard de més 60 minuts, el passatger podrà decidir abandonar el viatge i tindrà dret a rebre un reemborsament per la tarifa del bitllet.
 • En referència als punts 17.1. a 17.3, 17.6, 17.7: s’aplicaran les disposicions de responsabilitat civils obligatòries.
 • En referència al punt 17.4.2: en comptes de la disposició inclosa, s’aplicarà el següent: El reemborsament màxim per equipatge perdut o danyat no superarà les 1.500 CZK si el passatger no pot demostrar el valor total de l’equipatge o de la part afectada.
 • En referència al punt 18: a més a més d’aquestes Condicions generals de transport, s’aplicarà el decret del Ministeri de Transport i Comunicacions n. 175/2000 —Normativa sobre el transport públic de passatgers per carretera i ferrocarril— i qualsevol altra legislació escaient.
 • En referència al punt 19: qualsevol possible litigi entre  FlixBus CZ s.r.o. i un passatger es decidirà en un jutjat de la  República Txeca.