I. Per a les empreses de Flix: Condicions generals de transport

Estat: 18/11/2022

1  Aplicació de les condicions

Les Condicions de transport s’apliquen al transport de passatgers per mitjà de la xarxa d’autocars de FlixBus. Els vehicles s’utilitzen per al transport de passatgers.

1.1 Les condicions de transport són aplicables al transport de passatgers de la xarxa de Flix SE (en endavant, també “Flix”) d’acord amb el Reglament núm. 181/2011. Els vehicles s’utilitzen per al transport de passatgers. Quan el servei sigui a càrrec de socis col·laboradors (en endavant, també “Socis”), s’aplicaran exclusivament les seves condicions generals de negoci i les condicions particulars de transport, que es poden trobar en els llocs web dels Socis. Cal tenir en compte que potser només estaran disponibles en anglès. Els Socis no assumeixen cap obligació de transport pel fet d’utilitzar la marca FlixBus, amb l’excepció de les connexions 96 Viena - Graz i X96 Aeroport de Viena - Graz, que són operades per Dr. Richard Linien & co KG.

2  Dret de transport

2.1 Es tindrà dret al transport sempre que es formalitzi un contracte de transport.

2.2 La confirmació de la reserva (vegeu l’apartat 3.1) dóna dret al passatger a viatjar entre el punt de sortida i la destinació indicats en el bitllet. Per normativa legal, no es permet ni pujar després ni baixar abans de l’autobús.

2.3 En cas d’adquirir el bitllet a bord d’un vehicle, només existirà obligació de transport si hi ha seients disponibles per a la totalitat del viatge.

2.4 En cas que hi hagi parades discrecionals, només existirà obligació de transport fins a la parada o des de la parada desitjada si s’ha adquirit el viatge amb anticipació, dins del termini de reserva corresponent. Les parades discrecionals estan indicades com a tals en els horaris respectius. Cal consultar els terminis de reserva corresponents als horaris respectius.

3  Bitllets, preu del transport

3.1 Cal pagar el preu estipulat a canvi del transport. Flix emet bitllets a aquest efecte. Servirà de bitllet la confirmació de la reserva, ja sigui impresa o en format electrònic (fitxer PDF) juntament amb un document identificatiu amb foto vigent i oficial. Si la reserva es fa a bord del vehicle, el rebut imprès o a mà es considerarà alhora factura de compra i confirmació de la reserva. Es generarà un bitllet per passatger i trajecte. Els viatges amb transbord es consideraran un mateix trajecte. Cal facilitar el nom i cognoms del passatger i, si escau, la data de naixement durant el procés de reserva. Per poder exercir el dret de transport, el nom del passatger que s’indiqui a l’estat actual de la reserva al telèfon mòbil haurà de coincidir amb el que apareix a la llista de reserves que tenen el conductor o el personal de l’estació. Aquest procés es du a terme mitjançant l’escaneig del bitllet.

3.2 El passatger estarà obligat a fer una reserva abans de la sortida. L’accés a l’interior del vehicle només es permet amb una confirmació de reserva vàlida.

3.2.1 El viatge es pot reservar per internet a través de la pàgina web, mitjançant les aplicacions mòbils de Flix, en punts de venda, a bord del vehicle (al preu normal) i en algunes estacions dotades de personal. A bord del vehicle només es pot reservar el viatge si hi ha seients disponibles per a la totalitat del trajecte. Per aquest motiu, es recomana adquirir el bitllet amb anticipació (per internet, a través d’una aplicació o en un punt de venda).

3.2.2 La confirmació de la reserva (amb les dades de la comanda) es desa al lloc web i es pot recuperar sempre que es vulgui; si el passatger ho demana, també se li pot enviar per correu electrònic.

3.2.3 Tots els passatgers amb un bitllet vàlid tindran dret a un seient. Els passatgers amb nens petits i les persones amb mobilitat reduïda tenen prioritat a l’hora d’escollir seient.

3.3 Compra de bitllets per internet:

3.3.1 La presentació dels productes a la botiga en línia, a través d’internet i de l’aplicació mòbil no suposa cap oferta legalment vinculant, sinó que és un catàleg en línia que promou sense compromís la presentació d’ofertes als possibles usuaris. Fent clic al botó “Reservar” / “Pagar”, es formalitza una comanda vinculant dels productes introduïts al cistell. Es generarà un bitllet per passatger i trajecte. Els viatges amb transbord es consideraran un mateix trajecte. De forma immediata, s’emetrà la confirmació de la comanda mitjançant l’enviament automàtic d’un correu electrònic. El contracte de transport no es considerarà tancat fins que Flix accepti la comanda mitjançant l’emissió d’una confirmació. Aquesta confirmació s’enviarà en el correu electrònic automàtic o bé posteriorment, per separat.

3.3.2 La tecnologia actual no pot garantir que les dades a través d’internet estiguin lliures d’errors o accessibles en tot moment. No és possible desenvolupar i gestionar programes informàtics (software) ni sistemes de tractament de dades (hardware) de manera totalment perfecta i que excloguin tots els factors impredictibles que es poden donar en un medi com l’internet. Per tant, Flix no ofereix cap garantia respecte a la disponibilitat constant i ininterrompuda del seu lloc web ni dels seus sistemes tècnics, els quals tampoc no pot garantir. En particular, tenint en compte les característiques tècniques d’internet, no es pot garantir la disponibilitat constant a l’hora de fer una reserva en línia. Els passatgers no tindran dret a cap mena de descompte o rebaixa del preu en cas que, per problemes tècnics, el sistema deixi d’estar disponible durant un temps determinat (p.ex. un cop transcorregut el període de venda anticipada).

3.3.3 Cal remarcar que, en el cas dels contractes a distància, les disposicions legals en matèria de drets de cancel·lació no s’apliquen als contractes de transport formalitzats per internet que afectin vendes a distància, ni als casos en què l’operador, un cop formalitzat el contracte, assumeixi la realització del servei en un moment específic o dins d’un període de temps determinat (al contrari del que passa amb les comandes en línia que s’envien per correu ordinari). Dit això, les nostres condicions en matèria de cancel·lacions no es veuran afectades pel que disposa aquest apartat.

3.4 Oficines de venda gestionades pel personal:

les agències de vendes, els punts de venda de bitllets i el servei d’atenció al client de les empreses de Flix poden aplicar una taxa de servei per realitzar reserves o cancel·lacions. La taxa de servei de venda aplicada depèn de la ubicació del lloc de venda.

3.5 Preu del transport:

3.5.1 No totes les categories o quotes de preus es poden reservar d’una forma particular de reserva. En especial, és possible que els preus en promoció i els descomptes només es puguin reservar per internet.

3.5.2 El preu del bitllet només cobreix el transport de passatgers. Altres serveis o prestacions, com ara la reserva de places o el transport de bicicletes, d’equipatge addicional o especial, es cobren per separat.

3.5.3 Els preus amb rebaixa estan subjectes a requisits de reserva específics. En aquests casos, la publicació de les condicions de les tarifes d’una ruta en concret serà decisiva.

4  Bitllets no vàlids

Quan es facin comprovacions aleatòries de bitllets, el passatger estarà obligat a mostrar tant el bitllet com un document identificatiu vigent amb foto quan els empleats de les empreses de Flix li ho demanin per tal de comprovar la validesa del bitllet.

5  Recàrrecs per transport

5.1 Els passatgers estan obligats a pagar un recàrrec en cas que viatgin a bord d’un vehicle sense haver reservat plaça per al trajecte corresponent, ja sigui anticipadament o en pujar al vehicle.

5.2 Si es comprova que un passatger no ha fet una reserva vàlida, estarà obligat a facilitar les seves dades personals correctes i a identificar-se si se li demana.

5.3 El recàrrec per transport serà el doble de l’import de la tarifa habitual per la distància viatjada pel passatger, amb un mínim de 60 €, més la tarifa per la distància restant fins a la destinació del passatger. Si no es pot determinar la distància que ha recorregut el passatger, s’aplicarà el punt de sortida de la ruta per calcular el recàrrec.

5.4 El recàrrec s’ha de pagar immediatament, com a màxim en un termini de dues setmanes des de la recepció de la sol·licitud escrita de pagament. Transcorregut aquest termini, s’aplicarà un càrrec de gestió de 5 € per cada sol·licitud escrita de pagament, tret que el passatger demostri que la despesa de gestió és menor o inexistent. Les empreses de Flix es reserven el dret a prendre mesures adreçades a altres processos civils o penals.

6  Horaris

6.1 Ens reservem el dret a fer canvis en els horaris, dates, rutes i preus aprovats i publicats per motius justificats, especialment per aplicar les decisions de les autoritats pertinents.

6.2 Si les rutes publicades en els horaris estan marcades amb la referència “Subjecte a aprovació oficial” vol dir que encara no s’ha obtingut la llicència necessària per incloure els enllaços de transport respectius en els horaris publicats per a les rutes en qüestió (connexió, parada, data de viatge, preu, etc.).

6.3 Els canvis horaris que es produeixin un cop signat el contracte i que no siguin imputables al transportista (com ara efectes a llarg termini per catàstrofes naturals o obres de llarga durada) no donaran dret als passatgers a reclamar cap mena de compensació, sempre que aquests canvis no suposin una variació important de les hores de sortida i arribada originals, és a dir, fins a un màxim de 2 hores. Els canvis horaris substancials donaran dret als passatgers a rescindir el contracte de transport de franc. Per fer-ho, cal que els passatgers es posin en contacte per telèfon amb el servei d’atenció al client:

 • Des d’Alemanya i Suïssa (línia fixa alemanya): +49 30 300 137 300
 • Des d’Àustria (línia fixa austríaca): +43 820 910 340
 • Des d’Itàlia (línia fixa italiana): +39 (02) 947 59 208
 • Des de França (línia fixa francesa): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Des de la Gran Bretanya (línia fixa britànica): +44 1491 502156
 • Des de Croàcia (línia fixa croata): +385 1 300 0803
 • Des de Dinamarca (línia fixa danesa): +45 35 15 40 55
 • Des de Suècia (línia fixa sueca): +46812411600
 • Des de Polònia (línia fixa polonesa): +48 22 307 93 34
 • Des d'Hongria (línia fixa hongaresa): +36 1 701 04 78
 • Des de Romania (línia fixa romanesa): +4 0373 808 000
 • Des d'Ucraïna (línia fixa ucraïnesa): +38 044 228 1473*

o per correu electrònic a servicio@flixbus.es. Per tal de rescindir el contracte, els passatgers no han d’haver iniciat el viatge. La resta de drets del passatger no se’n veuran afectats.

7  Inici del viatge

7.1 Recomanem als passatgers que siguin al punt de sortida 15 minuts abans de l’inici del viatge.

7.2 Si els passatgers no són al lloc i a l’hora previstos per a la sortida del viatge reservat, el seu dret de transport i el bitllet que han reservat, es podran assignar a altres persones.

7.3 Si s’informa els passatgers per SMS, correu electrònic o qualsevol altre mitjà escrit sobre un retard del viatge, en cas d’absència dels passatgers només es podrà reassignar el dret de transport a partir de l’hora de sortida endarrerida especificada en l’SMS o en el correu electrònic.

7.4 Per decidir si es pot exercir el dret de transport, el nom del passatger que s’indiqui a l’estat actual de la reserva al telèfon mòbil haurà de coincidir amb el que apareix a la llista de reserves que tenen el conductor o el personal de l’estació. Aquest procés es du a terme mitjançant l’escaneig del bitllet. En casos especials, el passatger haurà d’identificar-se davant del conductor o del personal de servei quan li ho demanin, presentant la confirmació de la reserva en format imprès o electrònic (fitxer PDF), juntament amb un document identificatiu vigent amb fotografia (carnet d’identitat, passaport o, si s’escau, visat).

7.5 Mesures per protegir-se contra la infecció per Coronavirus (COVID-19): Els passatgers han de portar una protecció facial adequada en iniciar el viatge. S'ha de portar una mascareta durant tot el viatge. Es poden excloure del viatge els passatgers que no portin una protecció facial adequada. En aquest cas, no hi ha dret a transport alternatiu.

A continuació trobareu la llista de països en els quals l'ús de la mascareta és obligatori a l'hora de viatjar. A la resta de països ja no és obligatori l'ús de mascareta al transport públic.

Països en els quals l'ús de la mascareta és obligatori
Eslovàquia, Espanya, Itàlia, Portugal, Canadà, Alemanya (comproveu les normatives de cada estat).

Malgrat que progressivament s'han anat aixecant les restriccions en els viatges, hi ha alguns països que encara mantenen restriccions relacionades amb la COVID-19. Per obtenir més informació al respecte, comproveu les nostres "actualitzacions sobre xarxes i viatges" (EN).

7.6 Si per al trànsit nacional o fronterer, la llei o les autoritats exigeixen que es compleixin altres requisits sanitaris, p. ex., prova de vacunació de la COVID o un altre certificat oficial permès, el passatger es compromet a complir-los. Els passatgers que no presentin els certificats que calguin o que no compleixin els requisits vigents respectius podran quedar exclosos del viatge. En aquest cas, no tindran dret a un transport de substitució.

8  Transbords

8.1 Per norma general, els serveis regulars publicats corresponen a rutes directes. En alguns casos, però, és possible que calgui fer un transbord.

8.2 Si un viatge inclogués un transbord, les empreses de Flix garanteixen la continuïtat del viatge fins a la destinació prevista en la reserva. En casos excepcionals, les empreses de Flix oferiran un transport alternatiu en cas que l’autobús d’enllaç no pogués esperar un autobús endarrerit. En alguns casos, aquesta operació es pot realitzar mitjançant autobusos i autocars d’altres companyies, en cotxe o en tren. No es tindrà dret a cap tipus concret de transport. Si la destinació es troba a una gran distància o no hi ha cap connexió alternativa raonable i, per tant, cal esperar a l’endemà per continuar el viatge, s’oferirà allotjament gratuït en un hotel de gamma mitjana.

8.3 La normativa anterior només s’aplicarà en els casos en què la reserva del passatger amb Flix s’hagi fet com a part d’una connexió directa. En el cas que el passatger hagi fet diverses reserves de rutes individuals i les hagi combinat per crear un viatge amb transbords, assumirà el risc de perdre una connexió. En aquest cas, no s’acceptarà cap reclamació de transport alternatiu o d’allotjament hoteler. No obstant això, Flix o les empreses de Flix faran tot el raonablement possible per informar els passatgers afectats de les connexions alternatives.

8.4 No es pot garantir el transbord a serveis de transport aliens a les empreses de Flix.

9  Obligacions generals del passatger

9.1 Cal fer cas en tot moment de les instruccions del conductor i del personal acompanyant.

9.2 El conductor i el personal de facturació estan autoritzats a prohibir el viatge a qualsevol persona que estigui en un estat d’embriaguesa evident o sota els efectes de les drogues. El mateix s’aplicarà als passatgers que, per altres motius, comprometin la seguretat de la resta del passatge o perjudiquin greument el seu benestar. En aquest cas, no es tindrà dret de transport alternatiu.

9.3 Està prohibit fumar a bord de l’autobús, així com fer ús de cigarretes electròniques.

9.4 Els passatgers són responsables dels danys que causin a l’autobús de forma intencionada.

9.5 Els passatgers que embrutin l’autobús, ja sigui de forma intencionada o per una negligència, hauran de pagar a les empreses de Flix una taxa de neteja per un import mínim de 100 €, tot i que els passatgers tenen dret a demostrar que no han provocat cap mena de danys o que aquests tenen un valor considerablement inferior al de la taxa esmentada.

9.6 Els transportistes poden cancel·lar el contracte de transport d’un passatger sense previ avís en cas que aquest, tot i haver-ne estat verbalment advertit, es comporti de manera tan molesta que impedeixi al transportista o a la resta de passatgers continuar amb el viatge. Això també s’aplicarà en cas que el passatger incompleixi directrius objectivament justificades (com ara les directrius de seguretat). En aquest cas, el transportista té dret a no tornar l’import del bitllet. Es contempla una excepció per als passatgers en baixa mèdica que tinguin una malaltia infecciosa segons l’apartat 3, art. 1, núm. 2, del Decret llei sobre les condicions generals de transport per a tramvies i autobusos i serveis programats en vehicles a motor. En aquest cas, es retornarà el preu íntegre del bitllet al passatger.

9.7 Tots els passatgers estan obligats a fer servir el cinturó de seguretat dins del marc establert per les normatives legals, sempre que l’autobús en disposi.

9.8 Durant els descansos, les parades o els controls policials, tots els passatgers han d’abandonar l’autobús a petició del personal de tripulació i responsable a bord. El passatger té l’obligació de respectar la durada de la pausa fixada pel personal de tripulació i responsable a bord durant els descansos. La tripulació està autoritzada a continuar el viatge si un passatger no ha tornat a l’autobús un cop transcorregut el temps de descans fixat i no és responsable per l’absència d’un passatger una vegada finalitzat el temps de descans fixat.

10  Obligacions específiques dels passatgers en connexions internacionals

10.1 Els passatgers que vulguin ser transportats d’un país a un altre seran els únics responsables de complir totes les lleis i normatives en matèria de documents identificatius, visats, divises estrangeres, duanes i salut per travessar la frontera. FlixBus no es fa responsable de les conseqüències degudes a l’incompliment d’aquestes lleis o normatives per part del passatger, fins i tot si aquestes han canviat després d’haver fet la reserva.

10.2 Els passatgers que vulguin ser transportats d’un país a un altre seran responsables de dur tota la documentació necessària per al viatge i de complir les lleis dels països d’origen, de trànsit i de destinació. (Per norma general: carnet d’identitat per a ciutadans de la Unió Europea, Noruega i Islàndia, i passaport per a ciutadans de totes les nacionalitats). 
Es recomana comprovar per compte propi els requisits d’entrada i de viatge del país de destinació / els països de trànsit, posant-se en contacte amb les ambaixades o consolats corresponents, o cercant la informació al lloc web europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm 
FlixBus no es fa responsable de les conseqüències degudes al fet que el passatger no porti els documents i la identificació necessaris.

10.3 Abans de cada sortida, els passatgers que viatgin a o des d'un destí internacional hauran de facilitar, quan ho sol·liciti el conductor o el personal de servei, un document oficial vàlid per al control de fronteres, que contingui com a mínim el nom, el cognom i una foto, amb la finalitat d'identificar-se (document d'identitat o passaport, si cal, amb visat). No s'admetran: carnets de conduir, carnets de la biblioteca, carnets d'estudiant, targetes d'assegurances mèdiques ni altres documents semblants que no serveixin com a prova única d'identitat per als agents/autoritats. Els conductors i el personal de servei comprovaran que la informació del bitllet sigui idèntica a la del document identificatiu (document d'identitat/passaport) facilitat per cada passatger.

10.4 FlixBus es reserva el dret a denegar l’embarcament:

 • als passatgers que no puguin presentar cap document o carnet identificatiu amb nom complet i fotografia (10.3);
 • als passatgers que presentin un document o carnet identificatiu amb una informació que no es correspongui amb les dades que apareixen al bitllet.

10.5 En cas de trobar-se en la situació descrita a l’apartat 10.4, FlixBus no està obligat a reemborsar l’import íntegre o parcial del bitllet ni a compensar de cap altra forma els passatgers.

10.6 Per tal d’agilitzar els processos de duanes, l’equipatge facturat no pot estar tancat amb clau.

10.7 Els passatgers només podran portar objectes que, per la seva naturalesa i quantitat, estiguin exempts d’aranzels duaners.

11  Infants i menors d’edat

11.1 Els nens petits de 0 a 3 anys només poden viatjar en cadiretes infantils. Durant el trajecte, caldrà subjectar-les amb els cinturons de seguretat de l’autobús. Les cadiretes infantils han d’anar subjectes amb cinturons de dos punts i les han de portar els acompanyants dels infants.

11.2 Els infants i els menors de 10 anys poden viatjar en qualsevol de les rutes nacionals i internacionals, sempre que ho facin acompanyats d’un adult.

11.3 Els infants i els menors d’entre 10 i 14 anys només poden viatjar sense acompanyant si durant el procés de reserva un dels seus tutors legals certifica per escrit que el menor té la maduresa i la capacitat necessàries per fer aquell trajecte tot sol i sense supervisió. Flix, les empreses de Flix i les seves empreses associades no assumeixen cap responsabilitat de supervisió explícita envers el menor. Els infants que viatgin sols no poden fer cap ruta nocturna ni travessar les fronteres nacionals. De la mateixa manera, tots els infants que viatgin sols queden exclosos dels trajectes amb transbords previstos a la ruta.

11.4 Els joves a partir de 15 anys poden viatjar sols. Pel que fa a les rutes internacionals, els tutors legals han de garantir que el jove porta tots els papers i documents d’identitat necessaris per travessar la frontera (vegeu l’apartat 11.2).

11.5 Els infants viatgen a tarifa reduïda. Aquesta tarifa s’aplica als infants i als menors de 15 anys. En cas que sigui aplicable una tarifa promocional inferior a la tarifa reduïda, s’aplicarà automàticament a l’infant la que resulti més econòmica.

12  Passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda

12.1 Per regla general, l’empresa ha de transportar qualsevol persona, independentment que tingui cap discapacitat o presenti una mobilitat reduïda. FlixBus ha de prestar assistència a les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, tal com s’estipula en l’àmbit de competències dels transportistes, de conformitat amb l’Annex I a i b del Reglament (UE) núm. 181/2011.

12.1.1 Dins de la República Txeca, les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda poden viatjar amb una tarifa reduïda, sempre que puguin presentar la targeta ZTP o ZTP/P vigent expedida a la República Txeca.

12.2 Acompanyant, gossos d’assistència per a persones amb discapacitat i gossos pigall

12.2.1 Un acompanyant pot viatjar de franc sempre que s’acrediti la necessitat d’un acompanyament constant. Aquesta acreditació es du a terme presentant la documentació pertinent a l’inici del viatge, on consti la necessitat d’un acompanyament constant; a Alemanya, es tracta del Carnet de Discapacitat Greu o bé un certificat mèdic.

12.2.2 Per tal de garantir la viabilitat del transport de la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda, així com també de la persona acompanyant, cal que el passatger comuniqui les seves necessitats abans de reservar el bitllet. (vegeu l’apartat 12.5.3).

12.2.3 Els gossos d’assistència per a persones amb discapacitat o els gossos pigall que hagin d’acompanyar persones amb discapacitat viatgen de franc, sempre que es presenti un Carnet de Discapacitat Greu vigent o un certificat corresponent (vegeu 12.2.1). Aquests animals estan exempts de l’obligació de portar morrió.

12.2.4 Per garantir la viabilitat del transport d’un gos d’assistència o d’un gos pigall, cal que el passatger comuniqui les seves necessitats per telèfon al servei d’atenció al client abans de reservar el bitllet o, com a mínim, 36 hores abans d’iniciar el trajecte.

12.3 Parades/estacions d’autobús

Les empreses de Flix no tenen cap control sobre l’estat de les infraestructures adaptades per a persones amb discapacitat de les parades i estacions d’autobús del trajecte, per la qual cosa no pot oferir cap garantia al respecte. Aquesta responsabilitat pertoca a l’operador de l’estació corresponent.

12.4 Denegació del transport

12.4.1 Si, per causa del disseny del vehicle o de la infraestructura, incloses les estacions i les parades de l’autobús, no fos possible físicament l’accés, la sortida o el transport de persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, de manera segura i operativament viable, l’empresa pot negar-se a tramitar una reserva, expedir un bitllet o facilitar-ne per una altra via, o permetre al passatger d’accedir al vehicle. En aquest cas, el personal de servei de les empreses de Flix ha d’informar la persona en qüestió de totes les alternatives de transport raonables.

12.4.2 Atès el disseny del vehicle, actualment tan sols és possible el transport de persones amb una discapacitat o mobilitat reduïda que siguin capaces de viatjar de manera autònoma i sense cap ajut extern. Un passatger amb discapacitat o mobilitat reduïda pot exigir que l’acompanyi algú de la seva elecció que pugui prestar-li l’assistència requerida, per tal que no s’apliquin aquestes condicions. Aquest acompanyant viatjarà de franc i, sempre que sigui possible, se li assignarà un seient al costat de la persona amb la discapacitat o amb mobilitat reduïda.

12.4.3 S’informarà el passatger en qüestió urgentment i a petició per escrit, en un període de cinc dies feiners des de la recepció de la sol·licitud dels motius pertinents de la denegació del transport.

12.4.4 En cas que s’acrediti el transport d’un passatger amb una discapacitat o mobilitat reduïda i s’expedeixi un bitllet, però es denegui el transport a aquest passatger, tant el passatger com l’acompanyant disposaran d’aquestes opcions: (a) el reemborsament del preu del bitllet i, si escau, un servei de retorn gratuït al primer punt de sortida tan aviat com es pugui, segons s’indiqui en el contracte de transport, o (b) si és possible, la continuació del viatge o del trajecte amb un canvi de ruta mitjançant un servei de transport alternatiu raonable per arribar a la destinació indicada al contracte de transport.

12.5 Transport amb cadira de rodes o caminadors

12.5.1 Els passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda tenen dret al transport gratuït de la seva cadira de rodes o dels seus caminadors al maleter de l’autobús. Per motius de seguretat, les cadires de rodes han de ser plegables i no disposar de propulsió elèctrica.

12.5.2 D’altra banda, totes les cadires de rodes que s’hagin de fer servir a bord, independentment de la data de fabricació, han de disposar de punts de subjecció de seguretat, els anomenats ancoratges, segons estipula la norma DIN 75078-2, així com una autorització del fabricant, segons la DIN EN 12183 o 12184. Cal confirmar el compliment de les normes de transport esmentades en el formulari facilitat abans de la reserva. (vegeu l’apartat 12.5.4).

12.5.3 Per tal d’estudiar la viabilitat del transport, es demana al passatger que faciliti per telèfon al servei d’atenció al client el disseny exacte de la cadira de rodes o altres suports per a la mobilitat, abans d’executar la reserva, entre 14 i 7 dies abans del viatge, com a mínim (per al transport a cabina) o bé 36 hores, com a mínim (per al transport dins del maleter).

12.5.4 El passatger garanteix que, des del punt de vista funcional i tècnic, la cadira de rodes es pot fer servir amb seguretat durant el trajecte. La cadira de rodes ha de complir els requisits de seguretat oficials actualment. Es pot denegar el transport en cadira de rodes quan es disposi d’indicis considerables que demostrin que no es podrà garantir el transport amb seguretat o que resultarà problemàtic. El transportista no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que pugui causar un estat tècnic deficient de la cadira de rodes.

13 Seients reservats

13.1 Sol·licitud de reserva d’una plaça

13.1.1 En alguns viatges de FlixBus, es pot reservar un seient específic en fer la reserva a les nostres pàgines web, agències afiliades o taquilles de les empreses de FlixCompanies. La disponibilitat i el preu de la reserva varien en funció de la ruta, línia, categoria de seient (passadís, finestra, fila o taula), i l’hora de la reserva.

13.1.2 La selecció de plaça serà vàlida un cop es confirmi la reserva. Quan la reserva es faci per a més d’una persona, els seients no seran nominals, és a dir, les places reservades no s’assignaran a cadascun dels passatgers per als quals s’hagi fet la reserva.

13.1.3 No és obligatori seleccionar plaça (servei de pagament). Si no se selecciona cap plaça, un cop a dalt de l’autobús el passatger podrà triar lliurement on vol seure dins d’una secció determinada del vehicle. En aquest cas, no podem assegurar que les famílies i els grups puguin seure junts. Ara bé, sí que es garanteix sempre que tots els clients tinguin plaça a l’autobús.

13.2 Restriccions en la reserva de seients

13.2.1 Si no s’arriba a temps a l’autobús, es perdran el dret de plaça i el de transport. En aquest cas, segons l’apartat 7.2, FlixBus tindrà dret a reassignar el bitllet. Per aquest motiu es recomana que, quan s’hagi reservat una plaça, s’arribi a la parada com a mínim 15 minuts abans de la sortida.

13.2.2 En línies generals, únicament tenen dret a seure en una plaça reservable els passatgers que hagin reservat seient. FlixBus podrà canviar l’assignació de seients per necessitats operatives o per motius de seguretat, fins i tot un cop iniciat el trajecte. Aquesta situació es pot donar quan dones embarassades, menors, nens que viatgin sols o persones amb discapacitats físiques necessitin un seient determinat per prosseguir el viatge i no n’hi hagi cap disponible, que s’adeqüi a les seves necessitats especials. En aquest cas, caldrà seguir les indicacions del conductor. La reassignació de seients no es durà a terme per motius de raça, religió, color de pell, nacionalitat o sexe.

13.2.3 En cas que es modifiqués una reserva de plaça i no es pogués assignar al passatger un seient de la mateixa categoria reservada o superior, aquest tindrà dret a reclamar l’import de la selecció de seient.

13.2.4 En cas de cancel·lació o de retard, segons l’apartat 16, es retornarà l’import de la reserva de seient.

13.2.5 L’import no es reemborsarà si encara no s’ha iniciat el trajecte o el seient s’ha assignat o adquirit de franc.

13.3 Anul·lacions i canvis

El preu de la reserva de seient és reemborsable en cas d’anul·lació o de canvi del trajecte sempre que el seient no s’hagi assignat de franc. S’apliquen les disposicions de l’apartat 5 de les Condicions de reserva. En cas que s’anul·li un trajecte, els seients assignats podran transferir-se a altres passatgers de la mateixa reserva.

13.4 Reserva de seient addicional

13.4.1 S'apliquen les disposicions de la 13.1 a la 13.3.

13.4.2 Un seient addicional no proporciona més drets de transport en virtut de l'apartat 2.2. Per tant, no es pot transferir a una altra persona que no tingui un bitllet vàlid.

13.4.3 El preu del seient disponible es regeix pels nostres preus vigents actuals. La disposició 13.1.1. també s’aplica a la tarifa de reserva de seients per al seient addicional.

14  Transport d’objectes

14.1 Equipatge:

14.1.1 La tarifa inclou només una peça d'equipatge gratuïta per passatger, amb unes dimensions màximes de 80 x 50 x 30 cm. Es permeten petites variacions en les dimensions permeses sempre que el volum total de l'equipatge no superi els 160 cm totals en alçada, amplada i profunditat. Cada passatger pot dur una peça d'equipatge d'un pes màxim de 20 kg de manera gratuïta. L'equipatge inclou maletes i bosses. Com a excepció, també s'accepten les motxilles de trekking. Tingui en compte que algunes de les nostres línies poden fer excepcions a la normativa d'equipatge. Si cal, s'indicaran durant el procés de reserva corresponent i en el bitllet emès.

14.1.2 Equipatge addicional

14.1.2.1 En casos particulars, i sempre que la disponibilitat d'espai ho permeti, es pot portar una segona peça d'equipatge (equipatge addicional) amb unes dimensions màximes de 80 x 50 x 30 cm i un pes màxim de 20 kg. També es permeten petites variacions en les dimensions permeses per a l'equipatge addicional sempre que el volum total de la peça no superi els 160 cm. Per norma general, no garantim la possibilitat de viatjar amb més d'una peça d'equipatge. Tingui en compte que algunes de les nostres línies poden fer excepcions a la normativa d'equipatge. Si cal, s'indicaran durant el procés de reserva corresponent i en el bitllet emès.

14.1.2.2 Serà necessari fer la reserva de l'equipatge addicional per avançat. La reserva es podrà fer online durant el mateix procés de reserva o bé online a través de Gestionar la reserva després d'haver comprat el bitllet. Si hi ha prou espai en el maleter del bus, i encara no s'ha fet cap reserva d'equipatge addicional, podràs comprar un espai per a equipatge addicional al mateix conductor del bus. Aquesta avaluació és responsabilitat del conductor del bus. La disponibilitat i el preu de l'equipatge addicional poden variar en funció de la ruta, la línia i l'hora i el mètode de fer la reserva.

14.1.3 Els passatgers estan obligats a etiquetar l’equipatge amb el seu nom i adreça per a una correcta assignació i devolució i, en especial, per evitar confusions.

14.1.4 Els passatgers són els responsables de carregar el seu equipatge en els transbords. El conductor pot facilitar ajuda en casos excepcionals, però no se li pot reclamar que ho faci, tret que es tracti de passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda.

14.2 Equipatge de mà:

14.2.1 L’equipatge de mà és gratuït, però es limita a una peça d’equipatge per passatger amb unes dimensions màximes de 42 x 30 x 18 cm i un pes màxim de 7 kg.

14.2.2 Els passatgers hauran de desar i supervisar el seu equipatge de mà a la cabina de manera que no comprometi la seguretat i el funcionament de l’autobús, ni molesti la resta de passatgers. En principi, l’equipatge de mà s’hauria de desar als compartiments superiors o sota el seient de davant.

14.2.3 Els passatgers hauran de fer-se càrrec de l’equipatge de mà i del seu contingut durant tot el viatge. En cas que algú accedeixi sense autorització a l’equipatge de mà d’una altra persona, caldrà avisar el conductor. Els passatgers han de revisar la integritat del seu equipatge de mà abans de finalitzar el viatge.

14.3 Equipatge especial:

14.3.1 Els passatgers han de registrar prèviament l’equipatge anomenat especial i obtenir una confirmació del permís per transportar-lo. No s’accepten reclamacions generals pel transport d’equipatge especial.

14.3.2 Es consideren equipatge especial aquells objectes que superen les dimensions de l’equipatge de viatge. En aquest sentit, el volum total de l’equipatge especial no pot superar els 240 cm (sumant l’alçada, l’amplada i la profunditat en centímetres). L’equipatge especial pot tenir un pes màxim de 30 kg per peça.

14.3.3 El transport d’equipatge especial es limita a una peça per passatger.

14.3.4 Per norma general, es prohibeix el transport d’elements de la llar, mobles o parts de mobles, electrodomèstics, planxes de surf i caixes de cartró. Els aparells ortopèdics i les bicicletes no es consideren equipatge especial; estan sotmesos a unes condicions específiques.

14.3.5 Serà necessari fer la reserva de l'equipatge especial per avançat. La reserva es podrà fer online durant el mateix procés de reserva o bé online a través de Gestionar la reserva després d'haver comprat el bitllet. Si hi ha prou espai al maleter del bus, i encara no s'ha fet cap reserva per a equipatge especial, podràs comprar un espai per a equipatge especial al mateix conductor del bus. Aquesta avaluació és responsabilitat del conductor del bus. La disponibilitat i el preu de l'equipatge especial poden variar en funció de la ruta, la línia i l'hora i el mètode de fer la reserva.

14.4 Instruments musicals:

14.4.1 Els instruments musicals entren dins la categoria d’equipatge especial. En cas que l’instrument en qüestió (inclosa la funda) tingui unes dimensions inferiors a les de l’equipatge de mà, es podrà transportar de forma gratuïta en substitució de l’equipatge de mà. En cas que l’instrument en qüestió (inclosa la funda) tingui unes dimensions superiors a les de l’equipatge de mà, cal transportar-lo al maleter de l’autobús. En aquest cas, s’hi aplicarà el preu corresponent (vegeu l’apartat 14.3.5). Es prohibeix el transport d’instruments musicals que, amb la funda, tinguin unes dimensions superiors a 135 x 48 x 35 cm.

14.4.2 Es recomana transportar els instruments musicals en estoigs rígids.

14.5 Articles de valor i equips electrònics:

14.5.1 Els articles de valor, com ara diners en efectiu, joies, metalls preciosos, claus, ulleres (ja siguin de sol o graduades), dispositius electrònics (ordinadors portàtils, iPad, tauletes, reproductors MP3, telèfons mòbils, càmeres, bateries portàtils, piles de liti o acumuladors de liti), cigarretes electròniques, productes electrònics de consum (especialment ordinadors portàtils, telèfons mòbils, etc.) que puguin ser retirats del mercat pel fabricant o pel distribuïdor, lents de contacte, pròtesis, medicaments, documents importants (com ara certificats d’estudis o altres certificats, credencials, passaports, permisos de conduir, valors borsaris), etc. i els objectes fràgils s’han de transportar amb l’equipatge de mà, i no amb l’equipatge normal, i depenen de la bona cura dels passatgers.

14.5.2 Si, tot i així, els passatgers decideixen transportar els objectes de valor a l’equipatge normal, no s’acceptarà cap reclamació al respecte. Això no s’aplicarà en casos de dol o negligència greu.

14.6 Cotxets:

14.6.1 Els cotxets s’han de transportar com a equipatge especial (màx. un cotxet per passatger). Han de ser plegables. No s’acceptaran els cotxets que no es puguin plegar. A més, cal registrar-los trucant al servei d’atenció al client com a mínim 48 hores abans de la sortida.

14.6.2 Els cotxets es transportaran de forma gratuïta.

14.7 Bicicletes & Patinets elèctrics:

14.7.1 Bicicletes

14.7.1.1 El transport de bicicletes està permès en alguns trajectes. Les bicicletes han de tenir una mida estàndard, no poden disposar de cap estructura addicional, i no poden sobrepassar el límit de 20 kg. S'exclou el transport de bicicletes elèctriques, pedelecs, tàndems o de bicicletes amb tres rodes.

14.7.1.2 Recomanem als passatgers que vulguin transportar la seva bicicleta que reservin plaça i lloc per a la bicicleta amb prou antelació.

14.7.1.3 El transport de bicicletes es limita, atesa la capacitat disponible, a un màxim de 5 bicicletes per autobús. Per norma general, no es té cap obligació de transportar les bicicletes.

14.7.1.4 El transport de bicicletes està subjecte a una taxa addicional. La taxa per a bicicletes és independent de la durada del trajecte i del preu del bitllet de la ruta reservada. Les bicicletes es transporten en portabicicletes. En casos especials, només es podran transportar en bosses de transport dins del maleter (p. ex., bicicleta plegable). Les dimensions totals de la bossa de la bicicleta no poden superar els 240 cm (alçària + amplària + profunditat) i el pes no pot superar els 20 kg. En aquest cas, cal avisar el servei d’atenció al client (vegeu l’apartat 14.3.5).

14.7.2 Patinets elèctrics

14.7.2.1 En principi, queda exclòs el transport de patinets elèctrics en autobusos de llarga distància.

14.8 No hi ha cap assegurança que cobreixi els objectes perduts o oblidats a l’autobús. En cas que un passatger s’hagi deixat algun objecte a bord, caldrà que empleni el formulari d’objectes perduts del portal web de Flix.

14.9 No es permet transportar substàncies i objectes perillosos, com ara:

 • substàncies explosives, fàcilment combustibles, radioactives, pudents o corrosives.
 • objectes sense embalar ni protegir que puguin lesionar altres passatgers.

Això inclou objectes com ara armes, munició o focs d’artifici.

15  Transport d’animals

15.1 En principi, es prohibeix el transport de gossos i altres animals en autobusos que recorrin trajectes de llarga distància.

15.2 En el cas dels gossos per a persones amb discapacitat o gossos pigall, s’aplicaran les normatives especificades en els apartats 12.2.3 i 12.2.4.

16  Drets dels passatgers en cas de retard o cancel·lació

16.1 En cas de cancel·lació o retard de la sortida, les empreses de Flix o el gestor de l’estació d’autobusos informarà els passatgers sobre aquesta situació el més aviat possible o, en tot cas, no més tard dels 30 minuts posteriors a l’hora de sortida prevista, i els indicarà l’hora de sortida estimada tan bon punt en tingui coneixement. Les empreses de Flix facilitaran informació sobre cancel·lacions o retards en format electrònic a tots els passatgers, en especial quan surtin d’estacions no dotades de personal. Per poder rebre aquesta informació, els passatgers hauran d’haver facilitat abans les dades de contacte necessàries (com ara el número de telèfon).

16.2 En cas que el motiu de la cancel·lació o endarreriment de més de 120 minuts sigui raonable, o en cas de sobrereserva, els passatgers podran triar entre: (a) continuar el viatge tan aviat com sigui possible fent servir una altra ruta que porti a la destinació indicada en el contracte de transport en unes condicions comparables a les que s’hi estipulen, o bé (b) demanar el reemborsament de l’import del bitllet i, si escau, el trasllat gratuït en bus tan aviat com es pugui fins al punt de sortida estipulat en el contracte de transport. Els passatgers tenen dret a reclamar el reemborsament íntegre del bitllet pagat, tant del trajecte completat com del no completat, en cas que el viatge ja no tingui sentit d’acord amb els plans de viatge originals dels passatgers. El reemborsament dels diners es farà en efectiu, en el termini de 14 dies posterior a la recepció de la reclamació del passatger o del moment en què s’ofereixi la possibilitat als passatgers de triar entre les opcions (a) i (b) anteriors.

16.3 Flix oferirà allotjament gratuït als passatgers en un hotel o similar i, a més, els ajudarà a organitzar el trasllat entre l’estació d’autobusos i l’allotjament, sempre que sigui necessari passar una o més nits fora a causa de la cancel·lació del viatge o d’un retard de més de 90 minuts en viatges amb una durada prevista superior a 3 hores. En aquest cas, Flix oferirà als passatgers snacks, àpats o refrigeris d’acord amb el temps d’espera o retard, sempre que l’autobús o l’estació en disposin o es puguin obtenir de forma raonable. Flix limitarà el cost total de l’allotjament, excloent el preu del transport entre l’estació i l’hotel, a 80 € per passatger i nit, i a un màxim de 2 nits. El dret esmentat a allotjament gratuït en un hotel o similar no es podrà exercir en cas que Flix pugui demostrar que la cancel·lació o retard es deu a condicions climatològiques adverses o a catàstrofes naturals greus que comprometin la prestació segura del servei de bus previst.

16.4 En cas que el vehicle s’espatlli durant el viatge, Flix oferirà als passatgers continuar el viatge fent servir un vehicle alternatiu o transportar-los fins a un punt d’espera adequat des del qual es pugui reprendre el viatge.

16.5 Els passatgers tenen dret a interposar reclamacions ulteriors pels danys soferts per una cancel·lació o retard.

17  Responsabilitat

17.1 En cas de negligència lleu, només se n'assumirà la responsabilitat si s’incompleixen les obligacions contractuals bàsiques (tret que es produeixin defuncions, lesions corporals o perjudicis per a la salut). En cas de dol o negligència greu, n’assumiran la responsabilitat il·limitada.

17.2 En casos de negligència lleu, no se n'assumirà la responsabilitat per perjudicis indirectes. D’aquí en queden exclosos els casos de defuncions, lesions corporals o perjudicis per a la salut dolosos o negligents.

17.3 L’import de la compensació en cas de mort es calcularà d’acord amb la legislació nacional vigent. L’import màxim de la compensació proporcionada per la legislació nacional no serà inferior a 220 000 EUR per passatger.

17.4 La responsabilitat i l’import de la compensació per danys en l’equipatge es limitarà o exclourà de la forma següent:

17.4.1 En cas de danys o de pèrdua de l’equipatge arran d’un accident en què s’hagi vist implicat l’autocar o autobús, l’import de la compensació per sinistre es limitarà a 1.200 € per passatger i peça d’equipatge.

17.4.2 S’exclourà qualsevol tipus de responsabilitat en els casos de pèrdua d’equipatge no relacionats amb un accident en què es vegi implicat l’autocar o autobús, com també en els casos d’intercanvi accidental o robatori, tret de dol o negligència greu.

17.4.3 S’exclourà qualsevol tipus de responsabilitat pels danys presents o futurs derivats del mal embalatge de l’equipatge per part del passatger afectat, tret de dol o negligència greu.

17.5 La compensació en cas de danys en cadires de rodes o altres equips de mobilitat o dispositius auxiliars serà igual, com a mínim, al valor de substitució o al cost de reparació de l’equip perdut o danyat. En aquest cas, es farà tot el possible per proporcionar la substitució temporal de la cadira de rodes, o equip de mobilitat danyat o perdut, i es procurarà que tingui unes característiques tècniques i funcionals similars.

17.6 L’import de compensació per danys en qualsevol altra propietat, que no siguin danys accidentals en l’equipatge ni danys en cadires de rodes o equips de mobilitat o dispositius auxiliars, es limitarà a 1.000 €, tret que aquests danys siguin conseqüència de dol o negligència greu.

17.7 Aquestes limitacions i exclusions de responsabilitat no s’aplicaran en cas de responsabilitat legal obligatòria no culposa, o en cas que s’hagi assumit una garantia no culposa en casos individuals.

18  Condicions generals de transport

[Anul·lat]

19  Jurisdicció

La jurisdicció per a comerciants en general i per a persones jurídiques i físiques que no tinguin jurisdicció a Alemanya és Munic, així com també per a les persones físiques que hagin traslladat el seu lloc de residència o la seva residència habitual a l’estranger després de la formalització d’un contracte de transport, i per a les persones el domicili o residència habitual dels quals sigui desconegut en el moment en què s’iniciïn les actuacions jurídiques.

20  Disposicions no aplicables

En cas que alguna disposició d’aquestes Condicions generals de venda i Condicions especials de transport sigui o esdevingui nul·la o invàlida de forma parcial o total, la validesa global del contracte de transport no se’n veurà afectada.

 

II.  Condicions especials de transport específiques per país

1.Afegits a les Condicions de transport per a Dinamarca:

 • Al punt 5: Els estudiants, infants i gent gran que viatgin dins de territori danès obtindran una rebaixa sobre el preu habitual. Cal recordar que, en cas de realitzar una reserva amb descompte, a l’inici del trajecte hauran de presentar al conductor un document identificatiu vigent amb foto. Els bitllets d’infants, estudiants o gent gran hauran d’acreditar-se presentant un document identificatiu. Si no poden presentar cap document identificatiu al conductor, el bitllet amb descompte perdrà tota validesa i caldrà que obtinguin un bitllet normal per iniciar el viatge.

Els soldats danesos de servei militar obligatori poden viatjar de franc sempre que presentin la justificació i identificació corresponents. Cal reservar plaça per correu electrònic: servicio@flixbus.es

 • Al punt 11: Les clàusules 11.2, 11.3 i 11.5 no s’apliquen a rutes dins del territori danès. Els menors de 16 anys poden viatjar sols per Dinamarca i en trajectes amb transbord, sempre que un dels progenitors o un tutor legal certifiqui per escrit que el menor en qüestió és capaç de viatjar sense acompanyament ni vigilància. FlixBus no assumeix cap responsabilitat explícita de vigilància del menor. Per viatjar pel territori danès, els infants solen pagar una tarifa inferior a la del bitllet d’adult. Fins a dos infants menors de 12 anys poden viatjar de franc acompanyats d’un passatger de més de 16 anys. Un infant menor de 12 anys pot viatjar de franc acompanyat d’un jove d’entre 12 i 15 anys.

2.   Afegits a les Condicions de transport per a França:

 • Al punt 7.6.: Усі пасажири, старші 18 років, які подорожують до Франції та на території Франції, повинні за вимогами від 9 серпня 2021 року мати один із трьох медичних доказів, які стосуються програми Health Pass: сертифікат про повну вакцинацію, доказ дійсного негативного ЗТ-ПЛР або антигенного тесту, результат позитивного тесту ЗТ-ПЛР, що підтверджує одужання від Covid-19, виданий не менше ніж за 11 днів і не пізніше ніж за 6 місяців.
  Пасажирам, які не мають достатнього підтвердження цьому, можуть заборонити брати участь у подорожі. У цьому випадку немає прав на заміну транспорту.
  Із 30 вересня 2021 року ці заходи застосовуються до всіх пасажирів, старших ніж 12 років.
 • Al punt 11: Les clàusules 11.2, 11.3 i 11.4 no són aplicables per a rutes dins del territori francès ni tampoc de França a un país estranger. Els menors de 16 anys han de viatjar acompanyats d’un tutor legal. Quan els joves de 16 a 17 anys viatgin de França a un país estranger, el tutor legal ha de garantir que el jove porta tots els papers i documents d’identitat necessaris per travessar la frontera (document d’identitat o passaport).
 • Al punt 12.2.1: Un acompanyant pot viatjar de franc sempre que s’acrediti la necessitat d’un acompanyament constant. Aquesta acreditació es duu a terme presentant la documentació pertinent a l’inici del viatge, on consti la necessitat d’un acompanyament constant, com ara l’“Atteste” a Itàlia o la “Carte d’Invalidité (Besoin d’Accompagnement)” a França.

3.  Afegits a les Condicions de transport per a Itàlia:

 • Al punt 12.2.1: Un acompanyant pot viatjar de franc sempre que s’acrediti la necessitat d’un acompanyament constant. Aquesta acreditació es duu a terme presentant la documentació pertinent a l’inici del viatge, on consti la necessitat d’un acompanyament constant, com ara l’“Atteste” a Itàlia, expedit per l’autoritat sanitària local (ASL) o l’Institut Nacional de Previsió Social (INPS).

4.  Afegits a les Condicions de transport per a Polònia:

 • Al punt 2.2: Per a connexions operades per FlixBus Polska sp. z o.o., aquesta disposició no exclou el dret del passatger de canviar o rescindir el contracte de transport allà on l’autobús faci parada durant el viatge. Per tal de rescindir el contracte de transport durant el viatge, es requereix notificar-ho prèviament al conductor. Per tal de canviar el contracte de transport durant el viatge, es requereix informar-ne prèviament al conductor i comprar un bitllet nou.
 • Al punt 3.1: Els bitllets comprats per a les rutes on opera FlixBus Polska sp. z o.o. es consideren alhora factura en virtut de la Llei polonesa de l’Impost de Valor Afegit.
 • Al punt 3.2.1: Es poden comprar bitllets per a connexions operades per FlixBus Polska sp. z o.o. a bord d’autobusos seleccionats.
 • Al punt 3.5.4: Per als viatges dins de Polònia, hi ha descomptes establerts per llei que es concedeixen a les persones legitimades de conformitat amb la Llei de Polònia sobre drets de descompte en el transport públic o altres normes. El càrrec en aquest cas es calcula sobre la base del descompte legal i del preu especificat en la llista de tarifes actualment en vigor per a la ruta corresponent. El passatger està obligat a mostrar un document identificatiu vigent que confirmi el dret al descompte abans de pujar a l’autobús. Es pot consultar la informació sobre els descomptes reglamentaris i els documents identificatius vàlids per confirmar el dret aquí.
 • Al punt 5: En el cas de serveis gestionats per FlixBus Polska sp. z o.o., les disposicions de la clàusula 5 també s’apliquen en cas d’absència d’un document vàlid que acrediti el dret a una tarifa gratuïta o reduïda.
  • 5.3: En el cas de serveis gestionats per FlixBus Polska sp. z o.o., la nova tarifa augmentada es calcularà mitjançant la suma de la tarifa pertinent i la tarifa addicional: 150 PLN, cobrats durant la inspecció, o 200 PLN, cobrats quan s’hagi emès una sol·licitud de pagament.
  • 5.4: En el cas de serveis gestionats per FlixBus Polska sp. z o.o., es reemborsarà la tarifa augmentada i la tarifa addicional i es cancel·larà la sol·licitud de pagament si el passatger abona la taxa de tramitació de 15 PLN i si pot, en un termini màxim de 7 dies des de la data del transport, proporcionar documents que demostrin que es va realitzar la reserva del viatge pertinent o que té dret a una tarifa gratuïta o reduïda. La documentació rellevant s’ha d’enviar a través del formulari de contacte a https://help.flixbus.com/s/?language=ca o per correu certificat a l’adreça: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Varsòvia, Polònia.
 • Al punt 9.3: A Polònia no es permet el consum d’alcohol a l’autobús.
 • Al punt 9.5: Per a les rutes on opera FlixBus Polska sp. z.o.o., la clàusula 9.5 és aplicable amb la condició que els passatgers estan obligats a pagar una indemnització pel dany causat realment.
 • Al punt 17: En el cas dels polonesos, les disposicions recollides al punt 17 no seran d’aplicació, sinó les clàusules de responsabilitat següents (de la 17.8.1 a la 17.8.9), corresponents al dret civil polonès i a la Llei de transport de passatgers polonesa:
  • 17.8.1: Les reclamacions derivades del contracte de transport formalitzat amb el transportista s’han d’enviar per escrit a través del formulari del portal web de Flix a FlixBus o per correu certificat a l’adreça següent: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Varsòvia, Polònia. Les reclamacions es poden presentar en el termini d’un any des del dia de la incidència de les circumstàncies que són objecte de reclamació.
  • 17.8.2: La reclamació ha d’incloure concretament el nom de la persona que presenta la reclamació, la descripció de les circumstàncies i les denúncies plantejades, l’especificació del dany sofert, la quantificació de la reclamació i la signatura de la persona que presenta la reclamació. S’han d’adjuntar a les reclamacions els originals o les fotocòpies del tiquet, així com dels altres documents relatius a la formalització del contracte de transport, inclosos els que acreditin el dret al transport gratuït o rebaixat.
  • 17.8.3: En cas de reclamació relativa a l’equipatge, cal descriure el dany amb precisió i les circumstàncies ocorregudes.
  • 17.8.4: Si la reclamació no compleix les condicions esmentades en l’apartat anterior, caldrà facilitar aquestes dades més endavant. En aquest cas, el transportista demanarà a la persona que presenta la queixa que faciliti informacions addicionals en el termini de 14 dies des de la recepció de la sol·licitud. La falta de resposta a l’esmentada demanda en el termini prescrit comportarà que se suspengui la tramitació de la reclamació.
  • 17.8.5: El transportista tramitarà la reclamació en el termini de 30 dies des de la data de recepció de la reclamació completa. 
  • 17.8.6: Altres condicions, així com el procediment detallat de reclamació, estan subjectes a la Llei de transport i a les disposicions reglamentàries de Polònia.
 • Als punts 18 i 19: Aquestes disposicions no són aplicables a les connexions operades per FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Condicions de transport addicionals aplicables a la República Txeca

 • Al punt 3.3.3: segons les disposicions de la Secció 1840 de la Llei núm. 89/2012 —el Codi Civil— en la seva versió esmenada, en els contractes de transport de passatgers no s’aplicaran disposicions especials relatives a les obligacions establertes en contractes celebrats com a contractes a distància, segons els quals el consumidor té el dret de rescindir el contracte en un període de catorze dies.
 • Als punts 11.2 a 11.4: en comptes de la restricció d’edat esmentada en els paràgrafs 11.2 a 11.4, els infants menors de 6 anys sols podran gaudir dels serveis de transport si els acompanya un individu major de 10 anys.
 • Al punt 11.5: els passatgers de fins a 6 anys d’edat podran gaudir del transport de franc; tanmateix, aquesta disposició no s’aplicarà a partir del segon nen que vagi en companyia d’un mateix passatger ni tampoc si, a petició del passatger acompanyant, el nen viatja en un seient separat.  Els passatgers d’entre 6 i 18 anys viatjaran amb descompte.
 • Al punt 12: dins del territori de la República Txeca, els passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda viatjaran amb descompte si poden presentar una targeta ZTP o ZTP/P expedida a la República Txeca.
 • Al punt 12.2.1: el guia gaudirà de transport de franc, sempre que es presentin proves de la necessitat de guia permanent. Presentar proves es defineix com proporcionar, en començar el viatge, la documentació escaient que indiqui la necessitat de guia permanent; a la República Txeca aquesta documentació és una targeta ZTP/P expedida al mateix país.
 • Al punt 12.2.4: La disposició no és d'aplicació.
 • Al punt 16.2: en cas que un passatger tingui un bitllet només d’anada per a una connexió que, a l‘estació de sortida, pateixi un retard de més 60 minuts, el passatger podrà decidir abandonar el viatge i tindrà dret a rebre un reemborsament per la tarifa del bitllet.
 • Als punts 17.1. a 17.3, 17.6, 17.7: s’aplicaran les disposicions de responsabilitat civils obligatòries.
 • Al punt 17.4.2: En lloc de la disposició inclosa, s’aplicarà el següent: el passatger tindrà dret a un reemborsament per danys provats deguts a la pèrdua d’equipatge transportat en el compartiment d’equipatge, fins a un màxim de 3000 CZK.
 • Al punt 18: a més a més d’aquestes Condicions generals de transport, s’aplicarà el decret del Ministeri de Transport i Comunicacions n. 175/2000 —Normativa sobre el transport públic de passatgers per carretera i ferrocarril— i qualsevol altra legislació escaient.
 • Al punt 19: qualsevol possible litigi entre  FlixBus CZ s.r.o. i un passatger es decidirà en un jutjat de la  República Txeca. 

6. Condicions de transport addicionals aplicables a Rússia:

 • Al punt 1.1: A Rússia, en alguns casos, s’aplica la marca FlixBus fins i tot quan el transportista oficial de la ruta és una empresa de bus col·laboradora. Si el transport és a càrrec d’una empresa col·laboradora, s’apliquen tant les condicions de l’empresa col·laboradora com les de FlixBus.
 • Als punts 2.3 i 3.2.1: Actualment, a Rússia, la compra de bitllets a bord del vehicle no està disponible.
 • Al punt 2.4: No aplicable a Rússia.
 • Al punt 3.1: En rutes dins de Rússia, pot ser que necessiteu una confirmació de la reserva impresa. Per ara no és possible comprar els bitllets de FlixBus al conductor. Per comprar un bitllet, el passatger ha de proporcionar la informació següent: cognom, nom, patronímic, data de naixement, tipus i número de document d’identitat, número de telèfon, sexe i nacionalitat. La verificació de l’elegibitat per al transport es realitza comparant el nom del passatger que s’indica a l’estat actual de la reserva al telèfon mòbil amb les dades del document d’identitat i la llista de reserves que tenen el conductor o el personal de l’estació.
 • Al punt 3.6: No està disponible la compra de bitllets de FlixBus per telèfon.
 • Als punts 5.1 a 5.4: No aplicable a Rússia.
 • Als punts 7.1 i 13.2.1: A Rússia, recomanem que els passatgers arribin a l’estació d’autobusos de sortida 30 minuts abans de l’inici del viatge .
 • Al punt 7.4: La verificació del dret de transport es realitza comparant el nom del passatger que s’indica a l’estat actual de la reserva al telèfon mòbil amb les dades del document d’identitat i la llista de reserves que tenen el conductor o el personal de l’estació. El mètode de verificació preferit és     l’escaneig dels bitllets. Si és necessari, el passatger ha de proporcionar al conductor o al personal de servei una confirmació de la reserva impresa i un document d’identificació vàlid amb el qual s’hagi realitzat la reserva.
 • Al punt 10.5: En els casos esmentats a l'apartat 10.4, FlixBus està obligat a reemborsar una part o la totalitat del cost del bitllet, o a proporcionar compensació d'alguna altra forma. Per obtenir més detalls, consulteu el paràgraf 16: Drets dels passatgers en cas de demores i cancel·lacions.
 • Al punt 11: Tots els passatgers, inclosos els nens, han de portar cinturó de seguretat, mentre s’està conduint.
  Els nens necessiten un seient a part a l'autobús per garantir la seva seguretat durant el viatge.
  Un passatger té dret a portar dos nens menors de dotze anys amb seient separat amb un 50 % de descompte.
  Els nens d’entre 0 i 13 anys no poden viatjar sols. Han de viatjar amb els pares o el tutor i aquests han de portar el certificat de naixement del nen.
  Els nens i els menors d’entre 14 i 18 anys poden viatjar sols a Rússia. Quan viatgin a l’estranger, necessiten un passaport internacional vàlid, un visat i una confirmació notarial dels pares o tutor en què els donin permís per viatjar sols.
 • Al punt 12.1: …d'acord amb l'article 21.1. Llei federal núm. 259.
 • Al punt 12.2.1: no aplicable a Rússia.
 • Al punt 12.4.2: no aplicable a Rússia.
 • Al punt 12.5.3: Per tal d’estudiar la viabilitat del transport d’una cadira de rodes o altres dispositius d’ajuda a la mobilitat, es demana al passatger que faciliti per telèfon al servei d’atenció al client el disseny exacte de la cadira de rodes o altres suports per a la mobilitat en un termini màxim de 24 hores abans de l’inici del viatge. Per viatjar en cadira de rodes, recomanem als passatgers amb mobilitat reduïda que truquin al servei d’atenció al client com a mínim 7 dies abans del viatge perquè puguem triar el trajecte més adequat.
 • Al punt 14.1: La tarifa inclou només una peça d’equipatge gratuïta per passatger, amb un pes màxim de 20 kg. El volum total de l’equipatge no pot superar els 180 cm totals en alçada, amplada i profunditat. Els passatgers també poden portar, de forma gratuïta, un parell d’esquís en una funda i trineus infantils. Els passatgers poden portar una segona peça d’equipatge (equipatge addicional) amb un pes de fins a 20 kg a canvi d’una taxa. El volum total de l’equipatge no pot superar els 180 cm totals en alçada, amplada i profunditat. No existeix cap dret general per al transport de més de dues peces d’equipatge. No és necessari registrar prèviament l’equipatge addicional a través del servei d’atenció al client. El transport d’equipatge addicional es paga a la taquilla de la parada d’autobús de sortida. Les empreses d’autobusos col·laboradores o FlixBus estableixen els preus de l’equipatge addicional. El transport d’una tercera peça d’equipatge només és possible si hi ha suficient espai lliure al maleter de l’autobús. El conductor és qui determina si hi ha espai lliure per a equipatge addicional en el moment de l’embarcament.
 • Al punt 14.2: L’equipatge de mà és gratuït, però es limita a una peça d’equipatge per passatger amb unes dimensions màximes de 120 cm i un pes màxim de 7 kg.
 • Al punt 14.3: Es pot transportar equipatge especial en les rutes de Rússia a canvi d’una taxa, sempre que hi hagi espai suficient al maleter de l’autobús. No és necessari reservar prèviament en línia. L’equipatge especial es paga a la taquilla de l’estació d’autobusos de sortida. Les empreses d’autobusos associades són qui estableixen els preus de l’equipatge especial.
 • Al punt 14.4: El transport d’instruments musicals (excepte els que entrin dins dels paràmetres màxims de l’equipatge de mà) es paga a la taquilla de la parada d’autobús de sortida.
 • Al punt 14.7.1: En les rutes de Rússia, només es poden transportar bicicletes a canvi d’una taxa al maleter de l’autobús, sempre que vagin plegades i que hi hagi suficient espai. El transport de bicicletes es paga a la taquilla de la parada d’autobús de sortida.
 • Al punt 14.9: No s’accepta per al transport (com a equipatge o equipatge de mà): substàncies pudents i perilloses (inflamables, explosives, tòxiques, corrosives i altres), així com objectes que contaminin, vehicles o roba de passatgers i articles no empaquetats o sense protecció que puguin causar lesions als passatgers. No es poden transportar armes, munició o focs d’artifici.
 • Al punt 15: Els animals i aus en gàbies amb fons sòlid (cistelles, caixes, contenidors, etc.) es poden transportar com a part de l’equipatge de mà si les seves dimensions corresponen a la mida d'equipatge de mà.
 • Als punts 16.2, 16.3 i 16.4: Si la sortida del vehicle es cancel·la per motius tècnics o s’endarrereix més d’una hora, el contracte de transport es pot concloure a petició del passatger. En aquest cas, rebrà un reemborsament de la totalitat del preu del bitllet.
  La tarifa de cancel·lació es cobra al passatger:
  - 30 dies abans de la sortida: 0 RUB
  - Entre 14 i 29 dies abans de la sortida: 0 RUB
  - Entre 3 i 13 dies abans de la sortida: 20 RUB
  - Menys de 3 dies abans de la sortida: 60 RUB
  - Després de la sortida: 100 RUB
  Els documents es poden tornar:
  - a través d'un formulari especial al lloc web (només per als bitllets electrònics)
  - a les oficines especials de bitllets de les estacions d'autobusos. El procés de reemborsament a l’estació d’autobusos el determina la pròpia estació. El procediment de reemborsament a l'estació d'autobusos el determina la mateixa estació.
  Si el número de contacte/telèfon mòbil indicat pel passatger al bitllet era incorrecte i no hi havia la possibilitat de contactar amb ell ni enviar un SMS, el transportista declina la responsabilitat d’informar al client amb antelació de qualsevol canvi relacionat amb el viatge. Les reclamacions en tals casos no seran acceptades.
 • Al punt 17.3: La quantitat de compensació en cas de danys a la vida o la salut no serà menys de 500 000 RUB per sinistre cobert.
 • Al punt 17.4.1: En cas de danys o de pèrdua d’articles de l’equipatge arran d’un accident en què s’hagi vist implicat l’autobús, l’import de la compensació per sinistre es limitarà a 500 € per passatger i peça d’equipatge.
 • Al punt 17.6: L’import de la compensació per danys en propietat altres propietats, que no siguin danys accidentals en l’equipatge ni danys en cadires de rodes o equips de mobilitat o dispositius auxiliars, es limitarà a 1.000 €, tret que aquests danys siguin conseqüència de dol o negligència greu.
 • Al punt 18: A més d’aquestes Condicions de transport, són aplicables a les rutes dins del territori de Rússia, la següent normativa: la Llei federal n.º 259-FZ del 08/11/2007 N 259-ФЗ “Estatut sobre el transport automobilístic i el transport elèctric terrestre urbà”, així com les Normes per al transport de passatgers i equipatges per carretera i transport elèctric terrestre urbà n.º 1586 de l’1 d’octubre de 2020, en les seves versions esmenades.
 • Al punt 19: Moscou és el lloc de jurisdicció.

7. Condicions de transport addicionals aplicables a Suècia:

 • Respecte al punt 16.2: 
  • Retards en viatges amb línies d’una distància total inferior als 150 km (per exemple, la línia 690 d’Arlanda a Estocolm C)
   • Per als viatges amb línies d’una distància total inferior als 150 km seran aplicables altres disposicions en cas de retards de més de 20 minuts.
   • Els passatgers poden optar entre fer el viatge amb altres mitjans de transport o bé continuar el viatge amb l’autobús que acumula el retard, i en tots dos casos tindran dret a una compensació econòmica. No depèn de la distància que cobreix el passatger, sinó de la distància total de la línia d’autobús que utilitza.
  • Compensació per ús d’altres mitjans de transport.
   • Si hi ha indicis raonables per creure que els passatgers arribaran amb un retard de més de 20 minuts a la seva destinació, els passatgers tenen dret, primer, a fer el viatge utilitzant altres mitjans de transport i, després, a rebre una compensació pel transport alternatiu. El transport alternatiu pot ser, per exemple, transport públic, taxi o cotxe particular. Les sol·licituds de reemborsament dels viatges amb taxi només s’atendran si el viatge s’ha fet amb origen i destinació a les estacions exactes que s’havien reservat o planificat.
   • Els costos del transport alternatiu han de ser raonables en relació amb les circumstàncies i no poden ser superiors a 1/40 de l’import del preu base, tal com es defineix en el Codi d’Assegurança Social (2010:110), (1182,50 SEK per a l’any 2020). No s’apliquen límits predeterminats al concepte de costos raonables, sinó que la decisió es pren en cada cas de manera individual.
   • Els passatgers també poden tenir dret a la compensació per ús d’altres mitjans de transport en cas de retard encara que no hagin pogut comprar el bitllet d’autobús. Caldrà que l’autobús acumuli més de 20 minuts de retard i que els passatgers haguessin previst especialment fer el trajecte de l’autobús concret que s’ha endarrerit. Els passatgers han d’acreditar que havien fet els preparatius corresponents, per exemple que eren a la parada o a l’estació de l’autobús per viatjar amb l’autobús que s’ha endarrerit. 
  • Reemborsaments de les tarifes dels bitllets
   • Si els passatgers opten per continuar el seu viatge amb l’autobús endarrerit, tenen dret a un reemborsament del preu d’acord amb el següent:
    • Si el viatge s’endarrereix més de 20 minuts, tenen dret a un reemborsament del 50 % del preu del bitllet.
    • Si el viatge s’endarrereix més de 40 minuts, tenen dret a un reemborsament del 75 % del preu del bitllet.
    • Si el viatge s’endarrereix més de 60 minuts, tenen dret a un reemborsament del 100 % del preu del bitllet.
   • Els passatgers que sol·licitin un reemborsament per ús de transport alternatiu han de presentar la reclamació en un termini de dos mesos a partir de la data del retard.

8. Al Regne Unit s'aplicaran condicions de transport addicionals

 • re 11.3: S'aplica als trajectes que no surten del Regne Unit.
 • re 11.4: En el cas dels serveis que viatgen fora del Regne Unit, els nens han de ser majors de 16 anys per viatjar sols.